Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Pirmuosius ispaniškus autobusus bus galima išbandyti sausį

Visos įmonės jau pasirašė sutartis su konkursą laimėjusia Ispanijos autobusų gamintojų bendrove „Castrosua“
Nuotraukos

Devynios šalies keleivinio transporto įmonės, dalyvaujančios projekte autobusams įsigyti pagal Klimato kaitos specialiąją programą „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“, naujų autobusų sulauks kitąmet.

Sutartys – jau pasirašytos

Visos įmonės jau pasirašė sutartis su konkursą laimėjusia Ispanijos autobusų gamintojų bendrove „Castrosua“.

Priminsime, jog pageidavimą įsigyti naujų ekologiškų autobusų pareiškė bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“, „Kauno autobusai“, Šiaulių „Busturas, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Ukmergės, Raseinių autobusų parkai bei Elektrėnų komunalinis ūkis.

Bendrovei „Raseinių autobusų parkas“ atsisakius dalyvauti projekte, jai numatytos transporto priemonės paskirstytos kitoms keleivinio transporto įmonėms. Iš viso autobusams pirkti skirta 89,7 mln. litų parama. Jos pakako 93 autobusams įsigyti.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane buvo nurodyta, jog visi pareiškėjai privalės gauti bent po vieną hibridinį – suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra – varomą autobusą. Iš viso bus nupirkta dešimt tokių transporto priemonių.

Jau žinomi ir būsimų transporto priemonių modeliai – tai „Castrosua City Versus CNG“ bei „Castrosua Tempus Hybrid CNG“. Kitų metų sausį bus pristatyti abiejų autobusų prototipai, kurie bus bandomi Vilniuje. Visi autobusai bus pradėti gaminti tik sulaukus patvirtinimo, kad prototipas atitinka konkurso ir sutarties sąlygas.

Ispaniški autobusai įmonėms paskirstyti taip: bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ gaus 20 SGD autobusų, „Kauno autobusai“ – 14, Klaipėdos autobusų parkas – 11, Šiaulių „Busturas“ ir  Panevėžio autobusų parkas – po 8, Marijampolės ir Telšių autobusų parkai – po 7, Ukmergės autobusų parkas – 5 bei Elektrėnų komunalinis ūkis – 3 autobusus. Visi autobusų parkai gaus ir po vieną hibridinę transporto priemonę. Raseinių autobusų parkui numatytas skirti hibridinis autobusas atiteks Telšių autobusų parkui.

Kol kas dar nesudarytas tiekimo grafikas, kuriam iš autobusų parkų ekologiškos transporto priemonės bus pateiktos pirmiausia. Tačiau pirmieji du prototipai Vilniuje turėtų pasirodyti kitų metų sausio mėnesį – gamintojai įsipareigojo juos pateikti per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Visi autobusai turės būti pristatyti per metus nuo sutarties pasirašymo datos.

Taršos leidimus pardavė Ispanijai

Ispanija, pirkdama iš Lietuvos pagal Jungtinių Tautų Klimato kaitos konvencijos reikalavimus sutaupytus taršos leidimus, turėjo teisę nuspręsti, kokiems projektams įgyvendinti pinigai privalo būti skirti. Įvertinę investavimo Lietuvoje galimybes, ispanai pageidavo, kad lėšos būtų skirtos dviem sritims: viešuosiuose pastatuose esančioms katilinėms renovuoti ir ekologiško viešojo transporto priemonėms pirkti.

Kadangi visi autobusai turėjo būti nupirkti centralizuotai, viešųjų pirkimų konkursą vykdyti iš pradžių patikėta Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) dar 2012-ųjų pradžioje. Tačiau tų pačių metų pavasarį paaiškėjo, kad konkursas neįvyko - nė vienas iš gautųjų pasiūlymų neatitiko konkurso sąlygose numatytų reikalavimų. Skelbti naują konkursą CPVA atsisakė, todėl atlikti šią misiją nuspręsta patikėti vienai iš projekte dalyvaujančių įmonių. 2012-ųjų liepą pasirinkta bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ – kaip didžiausia ir turinti daugiausia patirties rengiant panašius konkursus. Į pirkimų komisijos sudėtį įtraukti ir kitų pareiškėjų bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo atstovai.

„Konkursą autobusams pirkti paskelbėme šių metų vasarį. Kaip matome, įvairios procedūros - nuo bendrovės paskyrimo Centrine perkančiąja organizacija, konkurso sąlygų parengimo iki sutarties pasirašymo - truko daugiau nei pusmetį. Tačiau džiaugiamės, kad pavyko rasti visiems vežėjams priimtinus techninius bei procedūrinius sprendimus, ir visos projekte dalyvaujančios įmonės jau pasirašė sutartis su „Castrosua“ gamintojais. Dabar beliks sulaukti naujų autobusų“, - sako bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ generalinis direktorius Gintaras Nakutis.

Remiantis konkurso sąlygomis, visi paramos gavėjai, gausiantys autobusus, privalės būti įsirengę suspaustų gamtinių dujų degalines. Antraip keleivinio transporto įmonės netenkins paramos sąlygų ir autobusai joms nebus skiriami.