Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Komentaras apie išregistruotą transporto priemonę

Patarimai, kaip elgtis, kad kiltų mažiau sunkumų
Nuotraukos

2017 07 17

Automobilis jau seniai yra ne prabanga, o transporto priemonė, tačiau karts nuo karto mūsų skaitytojams kyla tam tikrų klausimų ar net sunkumų, norint eksploatuoti savo turimą transporto priemonę.

 

Tarkim neseniai Prim.lt gavo asmens, kurio transporto priemonė, nors ir buvo techniškai tvarkingai, bet vis tiek buvo išregistruota, užklausą, kaip jam šiuo atveju elgtis. Norėdami padėti skaitytojui, kreipėmės į V.Į. „Regitrą“, prašydami pakomentuoti susidariusią situaciją. Buvo pateikti tokie klausimai:

Kodėl automobilis buvo išregistruotas neįspėjus savininko?

Kodėl buvo išregistruotas automobilis, kuriam galiojo techninė apžiūra?

Kodėl nebuvo įvertintas automobilio amžius?

Kodėl nebuvo įvertintas jo savininko amžius?

Ką dabar pensijinio amžiaus savininkui reikia daryti, norint susigrąžinti registraciją? Kiek tai jam kainuos?

 

Netrukus sulaukėme plataus ir išsamaus VĮ „Regitra“ komentaro:

Lietuvoje vis daugėja gyventojų, suprantančių, jog transporto priemonių (TP) naudojimas yra nuolatinė jos valdytojo (savininko, vairuotojo) atsakomybė. Antai, „Regitros“ užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Sprinter tyrimai“ 2017 m. gegužės 19–25 d. atlikta apklausa parodė, kad beveik 53 proc. respondentų visiškai arba greičiau sutinka, negu nesutinka su teiginiu, jog „Regitros“ klientas yra asmuo, kuris supranta, kad eismo saugumas priklauso nuo atsakingų vairuotojų ir atsakingų automobilių savininkų. Dar daugiau apklaustųjų (beveik 61 proc.) pripažįsta, kad „Regitra“ teikia paslaugas, kurios garantuoja, kad būtų registruojamos tik saugios, techniškai tvarkingos transporto priemonės. Tai reiškia, kad vis didesnei šalies gyventojų daliai akivaizdu, jog vairavimas yra rizikingas ir pavojingas užsiėmimas, kelių eismas yra padidinto pavojaus zona, todėl būtina valstybės priežiūra, kuri pasireiškia įstatyminiu reguliavimu įtvirtintomis prievolėmis tiek vairuotojams, tiek transporto priemonių valdytojams (savininkams), tiek ir leidimus dalyvauti eisme suteikiančios valstybės įmonės darbuotojams, kurie turi elgtis pagal įstatymą.

Automatinis išregistravimas – TP valdytojų neatsakingumo pasekmė

Pagal šiuo metu galiojantį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, leidimas transporto priemonei dalyvauti eisme gali būti sustabdytas trimis atvejais:

  • kai neatlikta motorinės transporto priemonės ar priekabos privalomoji techninė apžiūra,
  • kai ji neapdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba
  • kai nesumokėti valstybės nustatyti mokesčiai.

Šios prievolės niekaip nesusijusios su transporto priemonės valdytojo ar jos vairuotojo amžiumi – jos visiems yra vienodai privalomos ir jų atlikimas įstatyme numatytais terminais lemia didesnį eismo dalyvių saugumą keliuose.

Per pusmetį, t. y. 180 dienų nepašalinus priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas dalyvauti eisme, transporto priemonės išregistruojamos ir vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik iš naujo registruotos.

Pastebėtina, jog šiandieninis įstatymas nenumato jokių išimčių nei transporto priemonių vairuotojams, nei jų valdytojams, t. y. – gyventojų amžius šiems reikalavimams įtakos neturi. Pareigą apsidrausti turi tiek senas, tiek jaunas vairuotojas.

Paklausime minimu atveju lengvasis automobilis buvo išregistruotas ne dėl techninės apžiūros galiojimo, o todėl, kad nuo 2016 m. pabaigos nebegaliojo jo valdytojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas. Gavus tokią informaciją iš draudimo bendrovės transporto priemonės valdytojas jo paties „Regitrai“ nurodytu adresu 2016 m. gruodžio viduryje buvo informuotas apie transporto priemonės leidimo dalyvauti eisme sustabdymą, jam buvo paaiškinta apie šios sankcijos priežastį ir jis buvo perspėtas, kad neįvykdžius prievolės po 180 dienų, t. y. 2017 m. gegužės pradžioje, lengvasis automobilis automatiškai nustos būti registro objektu, traktuojant, jog jis nebeeksploatuojamas.

„Regitra“ už pagalbą pagal realius klientų poreikius

Trumpai primintina, kad įstatymų leidėjas automatinį išregistravimą įtvirtino todėl, kad buvo konstatuota, jog transporto priemonių valdytojai nevykdo savo pareigos pranešti, kad automobilių jie nebeeksploatuoja. Dar 2011 m. tuometis „Regitros“ generalinis direktorius R. Oleka pateikė statistiką, jog lietuviai važinėja 16–18 metų senumo automobiliais, kurių skaičius kelių transporto priemonių registre – daugiau kaip 2,14 mln., o techninių apžiūrų ir draudimo bendrovių duomenimis šis skaičius būdavo nurodomas 30 proc. mažesnis. Įvedus automatinį išregistravimą 2014 m. problema buvo išspręsta, tačiau atsirado nauja – įmonės klientai, ypač tie, kurie atitinkamas transporto priemones (motociklus, priekabas, kt.) naudoja sezoniškai, pamesdavo įspėjimus ir pamiršdavo per pusmetį įvykdyti įstatymines prievoles. Atsižvelgiant į nusiskundimus, įmonėje atlikta pakartotinė situacijos analizė parodė, kad parko būklė pastaraisiais metais nuosekliai gerėjo: vis mažiau buvo išregistruojama įstatymo reikalavimų neatitinkančių (neapdraustų privalomuoju draudimu ir (arba) privalomosios techninės apžiūros neatlikusių) transporto priemonių, vairuotojai vis atsakingiau žiūri į savo, kaip transporto priemonių valdytojų, pareigas.

Atsižvelgiant į tai „Regitra“ viešai pranešė, jog priverstinis transporto priemonės išregistravimas savo tikslą pasiekė, tolesnio jo taikymo neįmanoma pateisinti viešuoju interesu. Toliau buvo dirbama kartu su Vidaus reikalų ministerija ir suformuluota įstatymo pataisa, kuria siekiama, kad pašalinus priežastis, dėl kurių  transporto priemonėms buvo laikinai neleidžiama dalyvauti viešajame eisme, joms tokia teisė būtų nedelsiant sugrąžinta, o registracijos procedūrų kartoti nebereikėtų, kuomet priežasčių šalinimas užtrunka ilgesnį laiką. 2017 m. gegužės 24 d. Vyriausybė pritarė įstatymo projektui ir naujo teisinio reguliavimo paketas iškeliavo į Seimą.

Koks bus naujasis reguliavimas?

Vyriausybė sutiko su iš automatinio išregistravimo taikymo praktikos analizės padaryta išvada, kad priverstinis transporto priemonių išregistravimas yra kraštutinė priemonė, kurios taikymas nebeatitinka tiek viešojo, tiek ir transporto priemonių valdytojų interesų. Griežta, priverstinį transporto priemonių išregistravimą numatanti tvarka yra perteklinė, o 180 dienų terminas yra per trumpas nustatyti, kad transporto priemonė jau tikrai nebedalyvaus eisme. Priverstinis transporto priemonių išregistravimas, kaip parodė „Regitros“ klientų skundai ir statistika, tampa tiek administracine našta, tiek finansine kliūtimi sezoniniam transporto priemonių naudojimui, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių tarnautojams, istorinių transporto priemonių savininkams.

Į Seimą nukeliavusios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, siūlo palengvinti transporto priemonių leidimo dalyvauti viešajame eisme grąžinimą, kai toks leidimas buvo laikinai sustabdytas: pašalinus priežastis, dėl kurių transporto priemonėms buvo laikinai neleidžiama dalyvauti viešajame eisme, joms tokia teisė būtų nedelsiant sugrąžinta automatiškai. Registracijos procedūrų kartoti nereikėtų net ir tais atvejais, kai priežasčių šalinimas užtruktų ilgesnį laiką. Taip pat atsirastų galimybė transporto priemonės valdytojui sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme neribotam laikotarpiui (nutraukus civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ar neatlikus techninės apžiūros). 

Įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos leidimas dalyvauti viešajame eisme būtų panaikinamas visam laikui ir ji išregistruojama, kai ji pripažįstama netinkama eksploatuoti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas. Ši nuostata būtų taikoma ir gavus informaciją iš užsienio šalių transporto priemonių registrų tvarkytojų, kad transporto priemonė pripažinta netinkama eksploatuoti. Tokios transporto priemonės Lietuvoje negalėtų būti registruojamos

 Ką daryti, kol Seime vairuotojams palankesniam įstatymui nepritarta?

Kol Seime pateiktoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms nepritarta, „Regitra“ gyventojams siūlo naudotis jos el. paslaugomis,  leidžiančiomis išvengti priverstinio išregistravimo, kuomet transporto priemonėmis yra naudojamasi tik sezoniškai arba dėl kitų priežasčių užsitęsus neeksploatavimo terminui.

Tai galima atlikti „Regitros“ interneto svetainėje www.regitra.ltprisijungus prie elektroninės kelių transporto priemonių registravimo sistemos (Eketrio) per elektroninius valdžios vartus, kur galima įstatymo numatytą 180 dienų terminą dar prasitęsti iki 3 metų (šis terminas dar 1 metams gali būti pratęsiamas) (internetu teikiamos paslaugos kaina 2,67 Eur už vieną kartą).

Norint pasinaudoti paslauga, tereikia prisijungti prie „Regitros“ Eketrio portalo  ir atlikti kelis paprastus žingsnius:

1 žingsnis: pasirinkti paslaugos/paslaugų užsakymas/sustabdyti TP leidimą dalyvauti viešajame eisme;

2 žingsnis: nurodyti leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymo pradžios ir pabaigos datą; pažymėti „varnele“, jei pageidaujate, kad įvykdžius visas prievoles (apdraudus privalomuoju draudimu ir (ar) pasirūpinus privalomąja technine apžiūra) sustabdymo prašymas būtų automatiškai nutrauktas. Automatiniu būdu registracija bus atstatyta tuo atveju, jei nepasikeitęs transporto priemonės valdytojas ar kiti jos duomenys. Jei transporto priemonę jau įsigijo kitas asmuo ar pasikeitė ir daugiau registracijos duomenų, tuomet dėl registracijos atstatymo reikės kreiptis į „Regitros“ padalinį;

3 žingsnis: apmokėti už internetu suteiktas paslaugas.

Sustabdyti arba atstatyti registraciją galima ir atvykus į „Regitros“ padalinį. Prieš atvykstant įmonė siūlo svetainėje internete elektroniniu būdu iš anksto užsiregistruoti įmonės filiale, kad atvykus nereiktų gaišti laiko laukimo salėje. Šiandien  iš anksto siūloma registruotis Šiaulių ir Panevėžio filialuose, vėliau išankstine registracija bus galima pasinaudoti visuose įmonės filialuose.

Išsamiau apie išankstinę registraciją čia: http://www.regitra.lt/lt/naujienos/regitra-isplete-elektroniniu-paslaugu-rata-siuloma-isankstine-registracija-priemimui-imones-filiale

Norint išspręsti konkrečią situaciją pagal paklausimą, transporto priemonės valdytojui reikės atstatyti registraciją nuvykus į pasirinktą „Regitros“ padalinį. Paties automobilio pristatyti nereikės, taip pat nereikės pirkti ir registracijos numerio ženklų (plokštelių), nes jis kaip valdytojas transporto priemonės nepardavė ir nesikeitė bei ženklus turi ir numerio plokštelės yra. To padaryti internetu per e-Ketrį šiandien nėra galimybės.

Paslaugos kaina – 10,14 Eur.

Pažymėtina, kad šiai paslaugai kartą per trejus metus „Regitra“ taiko lengvatą neįgaliesiems:

  • 90 proc. nuo paslaugos/ -ų įkainio – asmenims, kurie yra netekę 75–100 proc. darbingumo bei kuriems nustatytas sunkus neįgalumo arba didelis specialiųjų poreikių lygis;
  • 75 proc. nuo paslaugos/ -ų įkainio – asmenims, kurie yra netekę 60–70 proc. darbingumo ir kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo arba specialiųjų poreikių lygis;
  • 50 proc. nuo paslaugos/ -ų įkainio – asmenims, kurie yra netekę 45–55 proc. darbingumo ir kuriems nustatytas lengvas neįgalumo arba nedidelis specialiųjų poreikių lygis.

Valstybės įmonės paslaugų įkainius tvirtina valstybės savininko teises įgyvendinančios institucijos vadovas – vidaus reikalų ministras. Visų paslaugų kainodara yra pagrįsta paslaugų sąnaudomis ir sąnaudų grąža įmonės veiklos vystymui bei valstybės biudžetui šalies gyventojų viešosioms reikmėms finansuoti.

 

Prim.lt