Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

UAB „Trakų paslaugos“ komentaras apie savo darbuotojų veiksmus

Kaip elgtis, jeigu kilo ginčai su parkavimo aikšteles kontroliuojančiais darbuotojais (Atnaujinta)
Nuotraukos

2017 08 01

Visi žinome, kad mokėti už parkavimą reikia daugelyje didžiųjų miestų ir kurortinių zonų. Taisyklės ir kainos kiek skiriasi, bet esmė visur yra ta pati – atvažiavus į vietą, kur parkavimas yra mokamas, privalai trumpąją SMS žinute arba artimiausiame „parkomate“ sumokėti už tą laiką, kurį automobilis stovės.

 

Nesumokėjus galima gauti baudą. Tiksliau, baudą nesusimokėjus galima gauti tarkim Vilniuje arba Kaune, o Trakuose baudą gali gauti net ir tokiu atveju, kai už parkavimą yra sumokėta. Dar daugiau, net ir įrodžius baudą išrašiusiam „Trakų paslaugų“ darbuotojui, kad jis yra neteisus, gali išgirsti maždaug tokį atsakymą –„Dar man čia pakalbėk, tai baudos nepanaikinsiu“...

Pasidomėjus šia problema plačiau, gan greit pavyko rasti informacijos, kad su tokiu, nemandagiu ir net akivaizdžiai priešišku parkavimo aikšteles prižiūrinčių „Trakų paslaugų“ darbuotojų elgesiu sutinkama gan dažnai. Bandydami išsiaiškinti situaciją, raštu kreipėmės į UAB „Trakų paslaugas“ ir tik pradėjus dirbi naujam šios įmonės vadovui pagaliau buvo gautas atsakymas į daugeliui Lietuvos ir svečių šalių vairuotojams rūpimus klausimus.

Pasak įmonės direktoriaus Manto Orinto: „UAB „Trakų paslaugos“ vietinę rinkliavą renka ir administruoja, vietinės rinkliavos kontrolę vykdo ir kitas funkcijas atlieka vadovaudamiesi vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. S1-262.

Vykdydami savo kasdienines pareigas, eismo kontrolės skyriaus darbuotojai taip pat privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonės įstatais, įmonės vadovo įsakymais, pareiginiais nuostatais ir kitais dokumentais, susijusiais su tiesioginių pareigų vykdymu.

Eismo kontrolės skyriaus darbuotojų pareiginiuose nuostatose yra numatyti bendrieji reikalavimai kontrolieriams, t.y. kontrolierius turi būti diplomatiškas, savarankiškas, sąžiningas, komunikabilus, mandagus, sugebėti išklausyti kito asmens nuomonę, tiksliai orientuotis situacijoje ir teisingai ją vertinti, mokėti bendrauti, o taip pat ir kitos kontrolieriaus pareigos.“

Paprašius M. Orinto patikslinti, kodėl UAB „Trakų paslaugos“ darbuotojai ne visada elgiasi taip, kaip numato nuostatos, buvo atsakyta, kad visų sukontroliuoti neįmanoma. Įdomus toks požiūris, nes, pasirodo, po 2014 m. liepos LR Vyriausybės nutarimo, kontrolierius net nebeprivalo nešiotis aiškiai matomo darbuotojo pažymėjimo ar pasakyti savo pavardės, tad teisybės nuspendusiam ieškoti vairuotojui vėliau gali būti sunku surasti klaidingai baudą išrašiusį ar ne pagal nuostatos su juo kalbėjusį kontrolierių.

M. Orintas patikslino, kad: „Pagal ankščiau galiojusius teisės aktus, darbuotojui buvo privaloma darbo pažymėjimą nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio (arba įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vidaus darbo tvarkos taisyklėse) nurodytoje vietoje, tačiau pasikeitus LR Darbo kodeksui ir Vyriausybei 2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 679 panaikinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 503, tokio reikalavimo nebeliko, todėl ir ant baudos kvito rašomas tik kontrolieriaus numeris. Žiūrint tik iš formaliosios pusės, juridinio reikalavimo nebeliko ir, bent jau kol kas, pagal įmonėje galiojančias taisykles, tokios pareigos prisistatyti arba nurodyti viršininko pavardę nėra. Tačiau, siekiant užtikrinti skaidrumą ir teikiamų paslaugų kokybę ketiname tokią praktiką taikyti.

Beje, įmonės vadovo teigimu: „Bet kokiu atveju ir tuomet, kai abejojama kontrolieriaus veiksmais, galima kreiptis į UAB „Trakų paslaugos“ administraciją bendruoju telefonu, visi kontaktiniai duomenys pateikiami adresu www.trakupaslaugos.lt.“

Asmeniškai man gauti norimus atsakymus tiek rašant, tiek ir skambinant prireikė daugiau negu mėnesio, tačiau pagaliau rezultatas buvo pasiektas.

Įdomi detalė – pasirodo Trakuose taip pat galioja tam tikros tolerancijos ribos – „Tolerancijos ribos yra nustatytos Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintuose vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose, kurių 17.5. punkte yra nurodyta, kad „Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 minutes nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nuostatų 12.1 – 12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.“–, tačiau sprendžiant iš pasisakymų socialiniame tinkle Facebook, ne visi kontrolieriai tai žino: „

„Vigantas Vigantas - Man jau užkabino su zipu prie vairo €12 ;)3min. pastačiau kol į tūliką nubėgau ;) Bandžiau prašytis. Sako- man po-uj. Taip ir pasakė.“

Dar vieni „spąstai“ vairuotojų gali laukti ir tvarkingai sumokėjus už parkavimą, bet bilietą palikus ne ten, kur jo įpratęs ieškoti kontrolierius. UAB „Trakų paslaugos“ vadovas Prim.lt sakė, kad: „Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų 17.3. punkte nustatyta tvarka" - valdytojas (vairuotojas) įsigijęs bilietą, iš karto privalo jį palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse ir taip, kad būtų įskaitoma spausdinta stovėjimo data, laikas. Kaip matome yra nustatyta pareiga palikti bilietą keleivio pusėje, ant prietaisų skydelio ir t.t., nors dažniausiai vairuotojai bilietą matyt palieka vairuotojo pusėje.“

Šiuo atveju norėtųsi patikslinti, kad bilietą ne „nurodoma“, o „prašoma palikti“ už priekinio stiklo, tad tai nėra privaloma, tačiau visgi jį reiktų palikti gerai matomoje vietoje. Tą, beje, pripažįsta ir įmonės vadovas, pripažindamas, kad ne visada teisūs būna ir kontrolieriai:

Nepaisant to, nėra taip, kad visi yra baudžiami už bilieto nepalikimą pagal formalią tvarką, kitas reikalas, kai bilietas nėra gerai matomas arba žmogiškasis faktorius, kai įmonės kontrolierius elgiasi neadekvačiai, nemandagiai ir netolerantiškai, dėl ko mes atsiprašome ir stengiamės, kad tokių atvejų būtų kaip įmanoma mažiau arba jų nebūtų iš viso.“

Taigi, kaip matote, visas problemas, vienaip ar kitaip, galima išspręsti. Tad, jeigu susidūrėte su nemandagiu vienos ar kitos įmonės darbuotojų elgesiu, galite kreiptis į įmonės vadovą, o jeigu neteisėtai gavote baudą, kalbant apie Trakus, M. Orintas pataria kreiptis į vietos savivaldos institucijas: „Savivaldybės vykdomosios institucijos vardu administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir administracines nuobaudas už vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus skiria Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti Savivaldybės administracijos skyrių vadovai, jų pavaduotojai ir vyriausieji specialistai“, todėl šiuo klausimu reikėtų kreiptis į Trakų rajono savivaldybės aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrių.“

Arba, bet kokiu klausimu, galite kreiptis į mūsų redakciją ir mes pasistengsime jums padėti.

Ppaildomas komentaras dėl elektromobilių

Mūsų kompetencijos ribos nustatytos nuostatose, kuriuose rašoma, kad Vietinę rinkliavą renka ir administruoja, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdo, ir mokamas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą atlieka, leidimus statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, gyventojų leidimus ir elektra varomų automobilių leidimus išduoda, sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo sudaro savivaldybės kontroliuojama įmonė UAB „Trakų paslaugos“.

Nuostatus sprendimu patvirtina, juos keičia ir papildo Trakų rajono savivaldybės taryba, mes savo ruožtu galime teikti siūlymus, kaip mūsų manymu galėtų būti gerinama šiuo metu galiojanti tvarka. Elektra varomiems automobiliams, pažymėtiems tai įrodančiais gamintojo skiriamaisiais ženklais, stovėjimas visose zonose nemokamas ir neribojamas. Ši nuostata taikoma tik  elektra įkraunamo ir varomo automobilio valdytojui (vairuotojui). Hibridinių automobilių valdytojams (vairuotojams) ši nuostata netaikoma. Ši nuostata nesuteikia teisės nemokamai statyti automobilį privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip pat „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).

 

V. Misevičius

Prim.lt