Auto
Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Oro sąlygų svyravimai yra vieni didžiausių išbandymų automobilių vairuotojams, turintiems prisitaikyti prie abiejų sezonų – šiltojo ir šaltojo – kombinacijos pateikiamų siurprizų keliuose.
Sekmadienis Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome buvo ypač karštas.
Nuo šio penktadienio, balandžio 17 d., „Regitra“ atnaujina registraciją į egzaminus būsimiems motociklų vairuotojams.
Mitų netrūksta kiekvienoje srityje. Su jais susiduria ir „Regitra“, kurioje retas nėra buvęs, tad ir įvairių istorijų gausu.
Straipsniai
Vi­du­ti­niš­kai per me­tus už­fik­suo­ja­ma apie 17 tūks­tan­čių eis­mo įvy­kių, per die­ną įvyks­ta 48 įvy­kiai ke­ly­je, tuo tar­pu vie­no eis­mo įvy­kio ža­la vi­du­ti­niš­kai - 3700 li­tų.
Šaltis, šlapi lapai ir akinanti, neaukštai pakylanti saulė – tai trys svarbiausi rudeniško oro spąstai, didinantys riziką susidurti. „Renault“ vairavimo mokyklos instruktoriai primena, kaip vairuoti, esant tokioms sąlygoms.
Apibendrinus atliktos apklausos rezultatus matyti, kad vairuotojai pripažįsta, jog leidimas mokytis vairuoti su bet kuriuo asmeniu palengvintų situaciją, tačiau nebūtų tinkamas sprendimas.
Į vandenį įkritęs automobilis nuskęsta per 60 sekundžių tai atvejais, jei durys lieka uždarytos. Duris atidarę keleiviai taip pat turi mažai laiko ištrūkti, nes vanduo saloną užlieja per kelias akimirkas.
Jei­gu prieš jus va­žiuo­ja tas, ku­rį va­di­na „stab­džiu ke­ly­je“, ar­ba tas, ku­ris ne­ro­do po­sū­kių, ne­ge­ba ap­lenk­ti kliū­ties ke­ly­je, vai­ruo­ja ma­žų ma­žiau­siai ne­sta­bi­liai, o gal net ir cha­o­tiš­kai, grei­čiau­siai tai ne tas, o ta
Vairuotojai dažniausiai yra patenkinti žiemos pabaiga. Kai kelių nebedengia, sniegas vairavimo sąlygos atrodo geresnės, tačiau atodrėkis gali būti pavojingai apgaulingas.
Nervingas ir perdėtai drąsus vairavimas sukelia daugiau pavojingų situacijų kelyje.
Apskaičiuota, kad peršalus sugebėjimas vairuoti automobilį suprastėja maždaug 50 proc.
Vairuotojams sunku pastebėti nakties metu dešinėje arba kairėje kelio pusėje einančius pėsčiuosius, nes jie patenka į periferinio matymo lauką.
Lyjant lietui nelaimingų atsitikimų skaičius išauga nuo 35 proc. iki 182 proc.