Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kokią verslo formą pasirinkti?

Lietuvoje galima pasirinkti trijų rūšių verslo formas, steigiant įmones
Nuotraukos

Norite pradėti savo verslą ir dirbti sau, tačiau nežinote, kokią verslo formą pasirinkti ir kokio tipo įmonę steigti? Kyla abejonių dėl tvarkos ir įstatų? Susigaudyti tame Prim.lt paprašė padėti UAB „Smiga“ vyr. buhalterės Ilmedos Stonienės.

 

Pasak I. Stonienės, šiuo metu Lietuvoj e galima pasirinkti trijų rūšių verslo formas, steigiant įmones:

IĮ – individuali įmonė

UAB – uždaroji akcinė bendrovė

MB- mažoji bendrija

ŪB – ūkinės bendrijos.

Kuri verslo forma yra optimaliausia ir kurią rinktis, paprastai lemia tokie veiksniai kaip:

Turimas įstatinis kapitalas.

Pvz. IĮ ir ŪB įregistravimas internetu kainuos apie 215 lt. Notaro pagalba – 550-600 lt. IĮ nereikia jokio įstatinio kapitalo.UAB įsteigimas kainuoja kiek daugiau: 56 lt vardo rezervavimas, 198 lt įregistravimas, jei steigiama elektroniniu būdu, o jei reikia notaro pagalbos – dar papildomai 300 – 400 lt. Tačiau šiuo atveju sunkiausia yra su įstatiniu kapitalu. UAB turi turėti įstatinį kapitalą ne mažesnį, kaip 10 000 lt., steigiant įmonę jis turi būti suformuotas piniginiu įnašu į banką. Įmonę įsteigus, įstatinį kapitalą galima panaudoti įmonės veiklai vykdyti. MB patraukli tuo, kad jos steigimas internetu truputį pigesnis: 56 lt vardo registravimas, 178,20 lt įmonės steigimo registravimas. Jei reikia notaro pagalbos – reikia papildomų 300 – 400 lt. Steigiant mažąją bendriją nustatytas daug mažesnis įstatinis kapitalas, kuris MB vadinamas nario įnašu. Dauguma steigėjų įnešą 100 lt, kaip nario įnašą. Įnašą galima įnešti ir į kasą, o jį išleisti vykdomai veiklai plėtoti.

Darbo laiko variacijos.

IĮ savininkas dirba neribota laiką. Jam neskaičiuojamas darbas švenčių dienomis dvigubu tarifu, naktinis ar viršvalandinis darbas 1,5 karto.UAB akcininkas tiesiogiai nedalyvauja įmonės veikloje. Įmonės veiklą reguliuoja samdomas įmonės direktorius. Jei akcininkas ir direktorius tas pats asmuo, tada įmonės veikloje jis dalyvauja kaip direktorius, o kaip akcininkas tvirtina sandorius, viršijančius ¼ įstatinio kapitalo sumą.

Direktorius dirba pagal darbo sutartį, numatytu darbo grafike laiku. Darbas švenčių dienomis apmokamas dvigubu tarifu, o akcininkas, pasibaigus pelningiems metams, gali išsiimti dividendus, kurie nuo 2014 m. yra apmokestinami 15 procentų tarifu.

     Mažojoje bendrijoje veiklą vykdo narys, arba direktorius, kuris yra samdomas pagal civilinę sutartį. Tai reiškia, kad jo darbo laikas nežymimas tabelyje. Jis dirba pagal sudarytą sutartį, gauna atlyginimą, kuris apmokestinamas 15 procentų ir eina į įmonės sąnaudas, bei, jei direktorius nėra MB narys, jo pajamos teikiamos tik išmokėjimo mėnesį 572 formoje. Reikia žinoti – jei pajamos viršys 155 000 lt per 12 mėnesių, direktorius gali tapti PVM mokėtoju.

Jei narys yra ir direktorius, tada jo pajamos atlyginimo pavidalu teikiamos 471 formoje iki kitų metų vasario 1d.

Nariai turi teisę išsimokėti dividendus, sumokėdami 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio arba išsiimti atlyginimą sumokėdami SODRAI 28,50 procento ir 15 procentų GPM.

Nariai turi už save mokėti 90 lt privalomojo sveikatos draudimo įmokas, išskyrus, jei kažkur dirba pagal darbo sutartis. Už direktorių privalomojo sveikatos draudimo įmokos irgi turi būti mokamos, jeigu jis kitur nedirba pagal darbo sutartį. Nuo 2015 m. gali tekti niekur kitur nedirbantiems nariams ir direktoriams mokėti po 400 lt SODROS įmokų.

Buhalterijos reikalingumą:

IĮ apskaitą gali tvarkytis pats savininkas. Apskaita supaprastinta. Finansinę atskaitomybę reikia teikti tik tuomet, jei tai numatyta nuostatuose.UAB reikia samdyti buhalterį arba buhalterinę įmonę. Direktorius negali būti ir įmonės buhalteriu.MB buhalterį samdyti nebūtina, tačiau reikia sudaryti finansines ataskaitas.Atsakomybę: IĮ savininkas pilnai atsako savo turtu. Tai reiškias, kad jei būsite skoloje už atliktas paslaugas ar produkciją, bus galima skolą išieškoti iš Jūsų asmeninės sąskaitos, o nuo 7000 lt ir iš nekilnojamo turto, kuris priklauso Jums.UAB akcininkas atsako tik savo akcijomis. Negalima išieškoti skolų iš akcininko turto.MB narys atsako tik savo pajumi. Turtu neatsako. Yra ribotos atsakomybės, kaip ir UAB akcininkas.Bankroto galimybę: IĮ savininko bankrotas prilygsta fizinio asmens bankrotui. Praktiškai, bankrutavus IĮ, galima prarasti visą savo turtą, dėlto, kad IĮ yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo. UAB bankrutuoja lengviau ir paprasčiau. Bankrutavus UAB neliečiamas akcininko turtas, kadangi tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo.MB analogiškai UAB.

Kredito gavimo galimybės:

A. IĮ, ypač jei savininkas turi nuosavo turto ir dirba pelningai, kreditą su užstatu ar lizingą gali gauti labai lengvai.

B. UAB, jei yra pelninga, neturi pradelstų skolų, kreditą su užstatu, kaip ir lizingą, gauna pakankamai lengvai. Priimta manyti, kad savininkai pasitinki savo įmone, nes jau investavo į ją 10 000 lt įstatinį kapitalą, ir jei nenusiima pelno dividendų pavidalu, tai investuoja į ją toliau.

C. MB palyginti nauja verslo forma. Su mažu nario įnašu ji nėra labai patraukli bankams, bet jei bendrija turės užstatą ir neturės skolų, paskolą gali gauti.

Kaip matome, įmonės tipo pasirinkimą lemia keletas esminių veiksnių. Sakykime, jei tai bus maža įmonė, kurios apyvartos nebus didelės ir bus sudėtinga prognozuoti pajamas, geriausiai tiks MB forma. Tokiu atveju būna sudaroma sutartis su vadovu, pvz. dėl 1500 lt atlyginimo. Kol jo nemoka, lėšos kaupiamos kaip sąnaudos, kai sumokame, sumokame 15 proc. GPM, o likusi pajamų suma minus sąnaudos apmokestinama 5 proc. pelno mokesčiu.

Pvz. Per metus pasiekta 14 000 lt. apyvarta, atlyginimų kaupta po 1000 lt – viso 12000 lt. Plius mokamas privalomo sveikatos draudimo mokestis 90 lt.*12 – viso 1080 lt. Tai pelno mokestį skaičiuosime 14000 – 12000 – 1080 lygu 920 lt kart 5proc. Išeis 46 lt pelno mokestis. MB įvertiname 15 proc. nuo išmokėtos atlyginimų sumos. Pvz. išmokama visa 12 000 lt suma. Tai GPM yra 1 800 lt plius pelno mokestis – 46 lt. Plius PSD 1 080 lt. Viso – 2 926 lt. Direktorius į rankas gauna 12 000 lt per metus. Mokesčiai sudaro 2926 lt.

Ta pati situacija ir UAB. Kadangi vadovo atlyginimas 1 000 lt, jis dirba pagal darbo sutartį, įmonė už jį SODRAI moka 30,98 proc. Šiuo atveju sąnaudos sudaro 309,80*12 (SODRA nuo 1000 lt *30,98 proc.) – 3 717,60 lt.

Pajamos 14 000 lt., sąnaudos 12 000 lt., plius SODROS sąnaudos 3 717,60; viso 1 5717,60 ir įmonė turi minus 1 717,60 lt. Vien SODRAI sumokama 3 717,60 lt. Į rankas nuo 1 000 lt direktorius gauna 845,50 * 12 viso 10 146lt, mokesčiai sudaro 3 717,60lt.

IĮ nekaupia atlyginimo, o metų pabaigoje išssima pinigus iš apmokestinamo pelno. Pvz. šiuo atveju, turint 14 000 lt pajamų, neturint kitų išlaidų, pelno mokestis bus 5 proc. – 700 lt. Jei norima nusiimti dar 10 000 lt., jie, kaip dividendai, apsimokestinami papildomais 15 proc., viso – 1 500 lt. Tokiu atveju sumokama 2 200 lt mokesčių. Į rankas gaunama 10 000 lt., sumokant 2 200 lt mokesčių.

 

UAB „Smiga“ informacija

PRIM.lt