Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų

Kelionės. Nuo trum­pų sa­vait­ga­lio iš­vy­kų į Europos miestus iki ke­lio­nių į šil­tus kraš­tus.

Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus bei ga­li­my­bes
Kontaktiniai duomenys
Konstitucijos pr. 12 - 23
LT-09308 Vilnius
tel.: +370 687 39249
mob.: +370 600 07211
secular.business@gmail.com, info@zelesa.lt
www.zelesa.lt, www.kelioniuorganizatorius.lt
Nuotraukos

 


Kelionės. Nuo trumpų savaitgalio išvykų į Europos miestus iki kelionių į šiltus kraštus.

 

 

Kelionių organizatorius "ŽELESA" dir­ba tu­riz­mo pa­slau­gų sfe­ro­je  nuo 1993 me­tų.
Per  šiuos me­tus firma daug pa­sie­kė­, gali pa­teik­ti Jums vis nau­jes­nių ir įdo­mes­nių ke­lio­nių.
ŽELESOS kelio­nių spek­tras la­bai pla­tus - nuo trum­pų sa­vait­ga­lio iš­vy­kų į Europos miestus iki ke­lio­nių į šil­tus kraš­tus: Juodkalniją, Kroatiją, Italiją, Graikiją, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją,  Egip­tą, Tunisą, Ku­bą, Ke­ni­ją, In­di­ją, Šri Lanką, Siriją, Do­mi­ni­kos res­pub­li­ką,  Karibų salas, Aust­ra­li­ją ...
Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus  bei ga­li­my­bes. Tai ska­ti­na mus teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės paslau­gas pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis. 

Ne taip seniai UAB "Želesa" organizuojama kelionė į JUODKALNIJĄ pelnė įdomiausios užsienio kelionės titulą!!!
Tuzimo departamentas įteikė apdovanojimą už įdomiausias keliones.
Geriausia užsienio kelione paskelbta kelionė Į Juodkalniją, Kroatiją per Serbiją.

Pui­kiau­sias mū­sų pa­slau­gų ko­ky­bės įver­ti­ni­mas - nuo­šir­dūs klien­tų  at­si­lie­pi­mai ir no­ras vėl ke­liau­ti su mu­mis.


ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Maloniai kviečiame Jus į trijų dienų kelionę po Kaliningrado sritį, vakarinį Rusijos regioną.
Ekskursinis turas su poilsiu prie Kaspijos jūros Baku
Atrask žemės rojų kartu su mūsų kelionės įmone.
Organizuojame parodų lankymą Suvalkuose
Suteikiame visą Jus dominančią informaciją
Užsisakyti kelionę
Aktyvus poilsis, pramogos, gamtos stebuklai, smaragdinė šilta jūra su smėlio paplūdimiais, didingi vienuolynai, nuostabūs kraštovaizdžiai, užburianti Adrijos jūros pakrantė, gamtos stebuklai, įdomi bei kruopščiai kelionių ekspertų atrinkta programa. Daugiau informacijos: http://kelioniuorganizatorius.lt/
529.00 €
Jūsų laukia 8 dienos prie Adrijos jūros.
Pažintinė kelionė. (8d.) Kaina 297 Eur
Pažintinė kelionė. (7d.)
Tai ir pažintis su Gruzija (Sakartvelu) ir kartu puikus poilsis prie jūros Batumyje. 12 dienų/11 naktų
IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS, kuris galioja tik Jums ir Jūsų šeimos nariams!!!
Parodų lankymas Suvalkuose
Augustavas – Balstogė – Supraslio stačiatikių vienuolynas – Hitlerio būstinė – Šv. Lipkos vienuolynas – Studena
89.00 €
Visiems verslo klientams padedame suorganizuoti kelionę į Suvalkus
Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus bei ga­li­my­bes
Stebuklingas Savaitgalis ir Poilsis
Pažintinė kelionė po įspudingiausias Slovakijos vietoves
Poilsinė kelionė. (14d.) Jūsų laukia 7 dienų poilsis prie Adrijos jūros pakrantės.
Pažintinė kelionė. (5d.)