Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Renginių
Video
Katalogo kategorijų
Pasaulyje itin populiarus keliavimo būdas – neplanuoti atostogų iš anksto, o keliauti ten, kur paskutinę minutę bus pasiūlytas geriausias kelionės paketas – vis labiau populiarėja ir Lietuvoje.
Aapie kelionių agentūrų darbą ir savo keliones savarankiškai planuojančius keliautojus.
Kodėl lietuviai vis dažniau ieško prabangos ir vietoje standartinių viešbučio kambarių renkasi šeimyninius apartamentus ar prezidentines vilas?
Priežasčių atvykti į Tailandą yra gerokai daugiau nei 100, gal net keli šimtai.
Straipsniai
Nors rugpjūtį atostogų sezonas persirita į antrą pusę, o išankstiniai žiemos sezono pardavimai
Lietuviai vis labiau rūpinasi savo saugumu kelionės metu ir
Bu­ka­reš­to pa­va­di­ni­mas kil­di­na­mas iš le­gen­di­nio pie­me­nė­lio Bu­cu­ro (Buku) var­do
Sveikatos specialistai vykstantiems į egzotiškas šalis pataria pasiskiepyti, kad vėliau netektų gailėtis susirgus rimtomis ar net nepagydomomis ligomis
2014 m. liepos 4 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V - 139 sustabdytas
Mal­tos sos­ti­nė – ak­me­ni­nė gra­žuo­lė Va­le­ta, ky­lan­ti iš Vi­dur­že­mio jū­ros žyd­ru­mos
Praktiniai patarimai
1834 metais Atėnai tapo šiuolaikinės Graikijos sostine
Ita­li­ja nuo se­no gar­sė­ja kaip se­nu­tė­lė, an­ti­ki­nės is­to­ri­jos frag­men­tų per­pil­dy­ta ša­lis
Iš­anks­ti­niai va­sa­ros at­os­to­gų ke­lio­nių par­da­vi­mai ro­do, kad Lie­tu­vos iš­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo sek­to­rius pa­ga­liau su­sig­rą­ži­na pra­ras­tas po­zi­ci­jas