Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

ŽELESA, UAB

Poilsinės kelionės. Kelionių organizatorius.
Kontaktiniai duomenys
Konstitucijos pr. 12 - 23
09308 Vilnius
tel.: +370 5 2732909, +370 5 2732979
faks.: +370 5 2732979
secular.business@gmail.com
http://www.zelesa.lt
Raktiniai žodžiai
Kelionių organizatorius, poilsinės kelionės, pažintinės kelionės, viešbučių rezervavimas, maršrutų sudarymas, kelionės kolektyvams , lėktuvų bilietai,
Pagrindinės kategorijos
Kitos kategorijos
Nuotraukos
Žemėlapis
Duomenys atnaujinti: 2021.01.27       Peržiūrėta: 1255    

Kelionių organizatorius "ŽELESA" dir­ba tu­riz­mo pa­slau­gų sfe­ro­je  nuo 1993 me­tų. Per  šiuos me­tus daug pa­sie­kė­me, kad pa­teik­tu­me Jums vis  nau­jes­nių ir įdo­mes­nių ke­lio­nių.  Mū­sų kelio­nių spek­tras la­bai pla­tus - nuo  trum­pų sa­vait­ga­lio iš­vy­kų į Europos miestus  iki ke­lio­nių į šil­tus kraš­tus: Juodkalniją, Kroatiją, Italiją, Graikiją, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją,  Egip­tą, Tunisą, Ku­bą, Ke­ni­ją, In­di­ją, Šri Lanką, Siriją, Do­mi­ni­kos res­pub­li­ką,  Karibų salas, Aust­ra­li­ją ...

Kiek­vie­nam tu­ris­tui ga­li­me pa­siū­ly­ti ke­lio­nę pa­gal po­reikius, interesus  bei ga­li­my­bes. Tai ska­ti­na mus teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės paslau­gas pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis.
Pui­kiau­sias mū­sų pa­slau­gų ko­ky­bės įver­ti­ni­mas - nuo­šir­dūs klien­tų  at­si­lie­pi­mai ir no­ras vėl ke­liau­ti su mu­mis

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

POILSINĖS KELIONĖS

PAŽINTINĖS KELIONĖS

VIEŠBUČIŲ REZERVAVIMAS

MARŠRUTŲ SUDARYMAS

KELIONĖS KOLEKTYVAMS

LĖKTUVŲ BILIETAI

DRAUDIMAS

VIZOS


ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Su mumis galite išsirinkti paskutinės minutės pasiūlymus ne vien tik po Europos miestus, bet ir visą pasaulį