Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Nuotraukos

Skatinamas Europos ir Japonijos bendradarbiavimas: kviečiame dalyvauti IRT kūrėjus

2020.05.19.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia plėtoti bendradarbiavimą tarp Europos šalių ir Japonijos bei dalyvauti Europos interesų grupės „CONCERT-Japan“ iniciatyvoje, kuri remia mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas.

Nuo gegužės 18 d. skelbiamas jungtinis tarptautinis kvietimas teikti paraiškas, kurio tema „Informacinės ir ryšių technologijos atspariai ir saugiai visuomenei“ (ang.k. „ICT for  Resilient, Safe and Security Society“).

Kvietimo tikslas – paskatinti Europos ir Japonijos tyrėjus pasitelkti informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir ieškoti naujų būdų, kurie padėtų spręsti problemas, kylančias kibernetinės ir fizinės erdvės sankirtoje.

„Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimas ekonomikos, mokslo ir inovacijų yra labai svarbus siekiant sėkmingai vystyti pažangių technologijų sektorius bei skatinti inovatyvių produktų plėtrą“, –  sako Gintas Kimtys, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros l.e.p. direktorius.

Šis kvietimas skirtas tiems, kurie vysto naujausias technologijas, įskaitant dirbtinį intelektą, didžiuosius duomenis („big data“),  mašininį ir gilųjį mokymąsi, tinklo technologijas, daiktų internetą, blokų grandinių technologijas („blockchain“), saugumo bei kitas technologijas bei gali prisidėti prie  atsparios ir saugios skaitmeninės visuomenės kūrimo.

Projektą turi įgyvendinti ne mažiau kaip 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos šalies, kuri dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje „CONCERT-Japan“: Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, Turkijos. Europos šalių atsakingos institucijos yra įsipareigojusios finansuoti dalyvius pagal nacionalines taisykles.

Jau yra pradėtas sėkmingas Lietuvos bendradarbiavimas „CONCERT-Japan“  iniciatyvoje pagal ankstesnių metų konkursus  – biotechnologijų įmonė „Ferentis“ dalyvauja projekte „Pažangios porėtos supramolekulinės nanodalelių medžiagos“ kartu partneriais iš Ispanijos, Japonijos ir Vokietijos. Šiuo projektu siekiama sukurti naujas hibridines funkcines porėtas medžiagas iš aukso nanodalelių ir supramolekulinių polimerų.

MITA numato finansuoti Lietuvos įmonių dalyvavimą projektuose. Pagal Lietuvos dalyvavimo ir finansavimo taisykles, paraiškas gali teikti Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės kartu su kitomis iniciatyvą finansuojančių šalių organizacijomis. Numatomas kvietimo biudžetas – iki 100 tūks. eurų Lietuvos įmonėms.

Paraiškos konkursui gali būti teikiamos iki š.m. liepos 17 d.