Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų paslaugos
Kontaktiniai duomenys
A. Vivulskio g. 41
03114 Vilnius
tel.: +370 5 2661031
faks.: +370-5-2610913
Nuotraukos

Finansinių ataskaitų auditas

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinio audito tikslas yra įvertinti ar įmonės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei verslo apskaitos standartus.

Auditorius kaip nepriklausomas specialistas vertina, ar bendrovės parengtos finansinės atskaitos rodo tikrą, teisingą įmonės veiklos būklę. Nors auditoriaus išvadomis apie finansinės atskaitomybės teisingumą dažniausiai vadovaujasi nepriklausomi nuo įmonės informacijos vartotojai, atlikdami auditą mes teikiame papildomos naudos ir įmonės vadovybei.

Audito metu stengiamasi išryškinti įmonės veiklos trūkumus, teikti pasiūlymus bei rekomendacijas kaip juos pašalinti, kaip tobulinti apskaitos sistemą.
Auditą atliekame vadovaudamiesi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais.
ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Tinkamas verslo valdymas sąlygoja verslo sėkmę. Įsitvirtinti rinkoje ir pralenkti konkurentus jums padės mūsų konsultantai
Finansinių ataskaitų paslaugos