Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Labdaros ir paramos fondą steigimas

Labdaros ir paramos fondas gali įgyti tik tokias teises ir pareigas, kurios numatytos įstatuose
Kontaktiniai duomenys
Algirdo g. 19
Vilnius
tel.: +370 667 00900
Nuotraukos

 

 

Labdaros ir paramos fondą steigimas

 

 

Labdaros ir paramos fondas tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Labdaros ir paramos fondas gali įgyti tik tokias teises ir pareigas, kurios numatytos įstatuose. Fondo veiklai yra taikomi tam tikri apribojimai, susiję su fondo turtinių teisių apribojimais, kitų juridinių asmenų steigimu, paskolomis. Taip pat atkeiptinas dėmesys į tai, kad fondas yra nepelno siekiantis juridinis asmuo, taigi dalininkai negali gauti iš tokios veiklos pelno. Taip pat, iškyrus fondo likvidavimą, nėra galimybės susigrąžinti pdarytus įnašus.

Labdaros ir paramos fondo steigėjais gali būti neribotas skačius fizinių ar juridinių asmenų, galinčių būti paramos teikėjais. Nuo fondo įregistravimo visi steigėjai tampa dalininkais.
Fondas turi turėti dalininkų susirinkimą ir valdymo organą (vienasmenį ar/ir kolegialų). Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis fondo organas. Visi svarbiausi sprendimai priimami būtent jame. Susisrinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą, nebent įstatuose nustatyta, kad balso teisės apimtis siejama su įnašų dydžiu. Valdymo organas veikia fondo vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Jeigu fondas valdo neliečiamąjį kapitalą, tai turi būti sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba, į kurią įeinantis asmenys turi atitikti griežtus reikalavimus - turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, asmenys, turėti aukštąjį išsilavinimą ir patirties finansų ar turto valdymo srityje. Su valdymo organų nariais sudaromos darbo arba paslaugų sutartys.

Labdaros ir paramos fonde gali būti suformuojamas neliečiamasis kapitalas, kuris gali būti skiriamas investicijoms, iš kurių gautos pajamos turi būti skiriamos tik siekiant įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų. Minimalus neliečiamasis kapitalas yra 250 000 Lt.

Fondas gali būti pertvarkomas į viešąją įstaigą.

ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Fizinis asmuo, norintis steigti šeimyną, kreipiasi į savivaldybės
Labdaros ir paramos fondas gali įgyti tik tokias teises ir pareigas, kurios numatytos įstatuose