Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Verslo vertinimas

Verslas vertinamas akcijų pirkimo-pardavimo tikslu, mainų sandoriui, įkeitimui, kitos rūšies perleidimui ...
Kontaktiniai duomenys
Konstitucijos pr.15/5-3
Vilnius
tel.: +370 5 2336110
faks.: +370 5 2374323
Nuotraukos


UAB „Rezultatas“ turi sukaupusi 13 metų darbo patirtį verslo vertinimo srityje. Mūsų specialistai turi patirties vertindami Lietuvos ir užsienio kapitalo įmones, įmonių grupes, jungtinę veiklą, prekių ženklus, nematerialųjį turtą, visų tipų akcijų paketus.

Verslo vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais turto ir verslo vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos, Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS), Europos vertinimo standartais (EVS), patvirtintais TEGOVA.

 

Kokiais atvejais reikalingos verslo vertinimo paslaugos?

Verslas vertinamas akcijų pirkimo-pardavimo tikslu, mainų sandoriui, įkeitimui, kitos rūšies perleidimui.

Verslas vertinamas nustatant akcininkų įnešamų akcijų paketų rinkos vertę nepiniginių įnašų į įstatinį kapitalą tikslu.

Verslas vertinamas finansinėms ataskaitoms (taikant LR Verslo apskaitos standartų ar Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (IFRS) nuostatą – turto įvertinimas tikrąja verte).

Verslas vertinamas draudimui, investicijoms, ar kitam sandoriui, kurio metu turto savininkas nesikeičia, kurio pagrindas yra turto rinkos vertė.

Verslas vertinamas apmokestinimui (mokestiniams atvejams ir ginčams pagal LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, LR Pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir kt.).

Verslas vertinamas pagal teismo ar antstolių sprendimus (vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR civilinio proceso kodeksu, LR Baudžiamuoju kodeksu, LR Baudžiamojo proceso kodeksu).

Verslas vertinamas ir kitais atvejais, klientui pageidaujant.

Verslas vertinamas retrospektyviai, t.y. istorinei datai.

 

Verslo vertinimo ataskaita

Užsakovui pateikiama pilna verslo vertės nustatymo ataskaita, atitinkanti 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 244 “Dėl turto vertinimo metodikos”, 1999 05 25 “Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo“, Tarptautinių turto vertinimo standartų (IVS 2007), Europos turto vertinimo standartų (EVS 2009), Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų (2004) reikalavimus.

Užsakovui pageidaujant gali būti teikiama rašytinė konsultacija dėl verslo vertės, tačiau pabrėžtina, kad toks dokumentas yra informacinio pobūdžio  ir neturi juridinės galios.
ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Verslas vertinamas akcijų pirkimo-pardavimo tikslu, mainų sandoriui, įkeitimui, kitos rūšies perleidimui ...