Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

POROLONINIS ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI

JŪS GALITE GAUTI NAUJO ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ
NuotraukosPOROLONINIS ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAIJŪS GALITE GAUTI NAUJO ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

Įsigiję Kid-Man siūlomą čiužinį praguloms išvengti, krepkitės dėl įsigijimo išlaidų kompensacijos į
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritorinį padalinį (adresai nurodyti žemiau) ir pateikite
šiuos dokumentus:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

- dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad
asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų
nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

- socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

- išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);

- nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;

- PVM sąskaitą faktūrą;

- pinigų gavimą (mokėjimą) patvirtinantį dokumentą su įmonės antspaudu;

- atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti 1993 m.
birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“);


- dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas (garantinis talonas).


Paryškintus dokumentus gausite kartu su čiužiniu praguloms išvengti.

Čiužinio praguloms išvengti išlaidos kompensuojamos vieną kartą per 3 metus iki 150 litų, bet ne
daugiau už faktines išlaidas.

 

 

Baigėsi pasiūlymo galiojimo laikas