Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kremavimo paslaugos Lietuvoje

Krematoriumo paslaugos
Kontaktiniai duomenys
Metalistų g. 3
57241 Kėdainiai
tel.: +370 347 55560
info@krematoriumai.lt
Nuotraukos

Kremavimo paslaugos Lietuvoje

 

Kremavimo tvarka

 1. 1. Laidojantis asmuo kremavimo įmonėje užpildo nustatytos formos prašymą.

 2. 2. Kartu su prašymu kremuoti mirusiojo palaikus laidojantis asmuo kremavimo įmonei privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens, kurio palaikai kremuojami, mirties liudijimą;
  • laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje;
  • mirusiojo, kurio palaikus prašoma kremuoti, testamentą (ar kitą valios pareiškimo dokumentą), kuriame pareikštas sutikimas dėl jo palaikų kremavimo, jei toks sutikimas buvo pareikštas;
  • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei laidojantis asmuo yra savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo).

 3. 3. Jei mirusysis nebuvo savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) pareiškęs sutikimo dėl savo palaikų kremavimo, reikia pateikti:
  • santuokos liudijimą (jei laidoja sutuoktinis);
  • giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą (jei mirusįjį laidoja artimas giminaitis);
  • rašytinį artimųjų giminaičių parašais patvirtintą susitarimą (ir apie tai pažymėti prašyme kremuoti palaikus), kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palaikų kremavimo;
  • prokuroro rašytinį leidimą (jei prašoma kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus
ĮMONĖS PASIŪLYMAI
Krematoriumo paslaugos