Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kauno moksleiviams – norvegų saugaus eismo patirtis

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla pirmą kartą surengė saugaus eismo mokymus
Nuotraukos

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla pirmą kartą surengė saugaus eismo mokymus paaugliams  „KĄ TU?..“. Per 20 dienų saugaus eismo mokymuose dalyvavo 570 Kauno ir Kauno rajono ugdymo įstaigų vyresniųjų klasių mokinių.

„Norvegų saugios eismo darnos patirtį perteikiantys „KT?” mokymai suteikia galimybes atsiskleisti paauglių pilietiniam sąmoningumui, elgesio kultūrai, priimti sprendimus lemiančius teisingus pasirinkimus, suvokti saugaus eismo darnos būtinybę ir individo sprendimų įtaką sveikatos bei gyvybės išsaugojimui”, - teigia Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus vaiko (Saugaus vaiko mokyklos) mokyklos direktorė Rasa Šerpytienė.

Pasak,  Saugaus vaiko mokyklos  Prevencijos ir informavimo skyriaus vedėjos Daivos Piličiauskienės, Kaune buvo vykdomas paaugliams skirtas saugaus eismo mokymo projektas pagrįstas Norvegijos patirtimi.

Darnios eismo saugos diegimo projekto metu mokymai „Vaikų ir jaunimo švietimas eismo saugos srityje“ surengti dešimties mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams. „Mokymai turėtų padėti jauniems žmonėms suprasti saugaus eismo problemas, gyvybės ir sveikatos saugojimo prasmę“, - teigia Saugaus vaiko mokyklos metodininkė Agnė Račkienė.

Programa „KT?“ skatina mokinius aktyviai dalyvauti saugaus eismo situacijos gerinimo procese, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio patirtį, kylančius klausimus, problemas, idėjas. Anot, metodininkės Zita Kuprienė, programos KT?”  dalyviai prisimins svarbiausias kelių eismo taisykles, kurias turi žinoti kiekvienas pėsčiasis, dviratininkas, vairuotojas.

Mokiniai, kasdieniame gyvenime stebintys savo ir aplinkinių eismo dalyvių elgesį, jo pasekmes, skatinami analizuodami patiriamus pojūčius. „Vertindami saugaus elgesio eismo aplinkoje modelius, paaugliai išdėsto kylančias abejones, siūlo idėjas saugaus elgesio eismo aplinkoje modeliams tobulinti, konstruoja naujus saugesnio elgesio kelyje modelius ir juos išbandys“, - Saugaus vaiko mokyklos metodininkė Evelina Grigonienė.

Norvegijos patirtimi grindžiama programa siekiama padėti mokiniams plėtoti savo kaip eismo dalyvio -pėsčiojo, keleivio ar vairuotojo saugaus eismo kompetencijas, suvokti eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, eismo įvykių priežastis ir pasekmes bei grėsmes, kylančias eismo dalyviams. „Be teorinių ir praktinių įgūdžių ugdomas ir programos „KT?“ dalyvių kūrybiškumas. Jį ugdo tokie baigiamieji programos renginiai, kaip antai, „Protų mūšis“, - pasakoja Saugaus vaiko mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Televičienė.

Programa  „KT?“ skirta ugdyti asmeninėms kompetencijoms, pavyzdžiui, įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius,  atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio, valdyti emocijas ir jausmus. Saugaus vaiko mokyklos psichologės Nidos Gruodienės teigimu, darnios eismo saugos projektas ugdo ir kitas paauglių – socialines, iniciatyvumo bei sąmoningumo, kūrybingumo, komunikavimo  ir pažinimo kompetencijas.