Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kodėl lietuviams sunku nutraukti seniai iširusią santuoką?

Nuo 1965 metais įvykusios teisinės skyrybų reformos praėjo jau pusė amžiaus, per kurį skyrybų procesas nepalyginamai supaprastėjo ir tapo prieinamas daugumai šalies gyventojų
Nuotraukos

 

Nuo 1965 metais įvykusios teisinės skyrybų reformos praėjo jau pusė amžiaus, per kurį skyrybų procesas nepalyginamai supaprastėjo ir tapo prieinamas daugumai šalies gyventojų. Visgi ne visi norintys išsiskirti asmenys ryžtasi tokiam žingsniui, net jei sprendimas pasukti skirtingais keliais priimtas jau seniai.

Skyrybų pradžią apsunkina informacijos trūkumas

Remiantis nuotolinių skyrybų portalo skiriuosi.lt vadovės J. Kučinskės patirtimi, dažniausiai sprendimo dėl skyrybų priėmimą apsunkina paprasčiausias informacijos trūkumas. Manoma, kad skyrybos kainuoja didžiulius pinigus ir reikia praleisti daugybę valandų teisininkų kabinetuose, kas ypač atbaido užsienyje gyvenančius Lietuvius. Taip pat dažnai susiduriama su nuomone, kad norint išsiskirti reikia pristatyti daugybę dokumentų, o juos gauti yra labai sunku. Visgi visi šie įsitikinimai tėra senosios teisinės skyrybų sistemos atgarsiai ir Lietuvoje seniai nebegalioja.

Nuo ko priklauso skyrybų kaina?

Kiekvienos skyrybos – unikali situacija: skiriasi šeimos narių skaičius, turimas turtas bei sutuoktinių santykiai, todėl tiksli skyrybų kaina nustatoma tik išnagrinėjus visas aplinkybes ir įvertinus bylos sudėtingumą. Kiekviena skyrybų paslaugas teikianti kontora turi savus įkainius, tačiau, nepriklausomai nuo kontoros, skyrybų kaina nustatoma įvertinus skyrybų būdą, turimą turtą, vaikų padėtį po skyrybų ir su teismo procesu susijusias išlaidas.

Skyrybų būdas

Jeigu abu sutuoktiniai nusprendžia išsiskirti taikiai, skyrybų teisininkai paruošia teismui dokumentus, kuriuose sutuoktiniai sutaria, kaip bus padalintas turtas, kur gyvens vaikai, taip pat išsprendžia vaikų išlaikymo klausimą. Šiuo atveju skyrybų teisininkų darbas - sutuoktinių valią išreikšti teisine kalba, o teismo - patvirtinti tai, ką sutuoktiniai susitarė, todėl tokios skyrybos kainuoja gerokai mažiau, nei skiriantis “piktuoju” (teisinis terminas - ginčo teisena).

Jeigu sutuoktiniams nepavyksta priimti vieningo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, pradedama teisinė sutuoktinių kova, kurioje sprendimą dėl santuokos nutraukimo padarinių priima teismas. Šiuo atveju, teismui teikiami dokumentai yra sudėtingesni, prisideda valstybei mokami mokesčiai (nuo kurių atleidžiami taikiai išsiskirti nusprendę asmenys), neretai prireikia ir sutuoktinius teisme atstovaujančių advokatų paslaugų, o teismo procesas gali užsitęsti ne vienerius metus. Dėl šių priežasčių, skyrybų ginčo teisena kaina yra gerokai didesnė nei skiriantis taikiai, be to, ją įvertinti prieš prasidedant procesui yra beveik neįmanoma, kadangi niekada nėra aišku, kiek teismo posėdžių tokios skyrybos pareikalaus.

Sutuoktinių turimas turtas

Nepriklausomai nuo skyrybų būdo, skyrybų kaina priklauso nuo sutuoktinių turimo turto kiekio. Kuo daugiau turto turi sutuoktiniai, tuo ilgiau užtrunka bendros sutuoktinių pozicijos dėl turto padalijimo suderinimas ir teismo reikalaujamų dokumentų parengimas, todėl skyrybų kaina padidėja. Sutuoktinių turimo turto kiekis ypatingai didelę įtaką skyrybų kainai turi netaikių skyrybų atveju, kadangi teismui sumokamas žyminis mokestis (žyminis mokestis skaičiuojamas nuo reikalaujamo priteisti turto vertės bei išlaikymo dydžio), be to, paprastai turto padalijimo klausimas sulaukia daugiausiai ginčių, todėl teismo procesas užsitęsia ir pareikalauja papildomų išlaidų.

Vaikų padėtis po skyrybų

Nepilnamečių vaikų neturinčių šeimų skyrybų dokumentai yra paprastesni: juose nereikia aptarti nei vaikų gyvenamosios vietos, nei išlaikymo klausimų, todėl skyrybų kaina yra mažesnė nei vaikų turinčioms šeimoms.

Kiek laiko reikia skyryboms?

Tiek skiriantis abiejų sutuoktinių sutarimu, tiek ginčo teisena, skyrybų dokumentus teismui teisininkai gali parengti ir nuotoliniu būdu. Sutuoktiniams pageidaujant teisininkai taip pat pasirūpina ir įvairiomis pažymomis, kurias reikia pateikti teismui kartu su skyrybų dokumentais, tad lankymosi įvairiose dokumentus išduodančiose institucijose ir teisininkų kontorose galima išvengti.

Skiriantis taikiai, dažnai net nereikia dalyvauti teismo procese, jeigu teismas sutinka išnagrinėti jam pateiktus skyrybų dokumentus ir priimti sprendimą rašytinio proceso tvarka. Kaip rodo skiriuosi.lt vadovės J. Kučinskės praktika, daugiau nei pusė skyrybų bendru sutarimu įvyksta sutuoktiniams nedalyvaujant teisme. Visgi nusprendus skirtis ginčo teisena, tokios skyrybos paprastai neapsieina vienu teismo posėdžiu ir tokiuose posėdžiuose sutuoktiniams paprastai tenka dalyvauti, be to, dažnai prireikia advokato paslaugų.  

Kokių dokumentų reikia skiriantis?

Nesvarbu, ar skirtis planuojantis asmuo gyvena Lietuvoje, ar kurioje nors kitoje valstybėje, skyrybos sprendžia pagrindinius šeimoje susiklosčiusius santykius: turto padalijimą, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo klausimus. Tam, kad teismas galėtų nešališkai išspręsti šiuos klausimus, kartu su skyrybų prašymu privaloma pateikti visus skyrybų byloje nagrinėjamus faktus pagrindžiančius dokumentus: pažymas apie kiekvienam iš sutuoktinių priklausantį turtą, turimus įsipareigojimus (paskolas) ir visų šeimos narių tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas.

Jei abu sutuoktiniai sutinka skirtis ir sutaria tiek dėl turto, tiek dėl vaikų situacijos po skyrybų, pateikiamų teismui dokumentų skaičius bus mažesnis nei skiriantis netaikiai: tikslų dokumentų sąrašą pasakyti gali skyrybų dokumentus ruošiantys teisininkai.

Nuo ko pradedamas skyrybų procesas?

Priėmus sprendimą nutraukti santuoką, kiekvienam iš sutuoktinių svarbiausia suprasti, kokios bus santuokos nutraukimo pasekmės: į kokį turtą kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę pretenduoti, kaip dalinamas bendras sutuoktinių turtas, kokiam vaikų išlaikymui teismai pritaria ir pan. Net jeigu sutuoktiniai nusprendžia išsiskirti taikiai, tačiau teismui pateiktuose skyrybų dokumentuose nurodytas turto padalinimas ar kitos aplinkybės atrodo netinkamos, skyrybų procesas gali užsitęsti ir sukelti daug neigiamų emocijų, todėl prieš skiriantis svarbu pasikonsultuoti su skyrybų specialistais, kurie, neretu atveju, pirmines konsultacijas teikia nemokamai.


Info