Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Kiekvienas rankose turime priemonę, kurią pažindami ir pasitelkdami, galime pagerinti fizinę, emocinę sveikatą, lavinti mąstymo funkcijas įvairių ligų ar stresinių situacijų metu.
Koronaviruso žaibiškas plitimas paskui save sėja nerimą ir nežinomybę, kaip apsisaugoti nuo šio viruso.
Nuolat varginantys miego sutrikimai daro žalą organizmui, o ypač – jeigu jie nediagnozuojami ir negydomi.
Pilvo pūtimas – dažnas, tačiau itin nemalonus jausmas, kuris dalį žmonių vargina nuolatos ir tampa gyvenimo kokybę mažinančiu veiksniu
Straipsniai
„Pusryčius suvalgyk pats! Pietus pasidalink su draugu, o vakarienę atiduok priešui“ - sako liaudies išmintis.
Vystantis mokslui, keičiasi ir mūsų maistas. Virtuvė – jau ne prijuostės ir peiliai: balti chalatai ir bandymai joje užima nemažesnį vaidmenį. Pakalbėkime apie naujus maisto vartojimo būdus ir tendencijas.
Vargu ar kuris nors pirmąją pagalbą suteikiantis gydytojas šautinę žaizdą imtų gydyti švirkštu...
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­ko­se gau­sė­ja ty­ri­mų vie­nin­te­liu ir bran­giau­siu Lie­tu­vo­je diag­nos­ti­kos įren­gi­niu – po­zi­tro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fu
Žmogaus stuburas – tarsi kūno ašis: tai griaučių, raumenų ir nervų sistemos pagrindas
Miegodami praleidžiame kone trečdalį savo gyvenimo. Ir ne šiaip sau, nes miego reikia jėgoms atstatyti ir pailsėti. Be to, miegas yra būtina sąlyga mūsų grožiui.
Mūsų protas – tai tik langelis, atvertas į neaprėpiamą Visatą ...
Seniai seniai, dar mūsų močiučių laikais, raudoni žandai asocijavosi su sveikata ir grožiu ...
Kaip šir­dies chir­urg­ui su 25 me­tų pa­tir­ti­mi, at­li­ku­siam dau­giau, nei 5 000 at­vi­rų šir­dies ope­ra­ci­jų, da­bar atė­jo me­tas iš­tai­syti klai­din­gą me­di­ci­nos ir mok­slo fak­tą.
Pasak specialistų, būtent prastas regėjimas gali būti pagrindinė problemų moksluose priežastis ...