Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Nauji vėjai ritualinėse apeigose keičia šarvojimo tradicijas, mirusiųjų pagerbimo įpročius, taip pat ir laidojimo kultūrą.
Siekdami padėti surasti mirusiųjų artimuosius, „Vilniaus laidojimo namai“ skelbia iniciatyvą „Surask artimą“.
Klientai vis dažniau pasidomi ekologiškumu, ilgas atsisveikinimo ceremonijas keičia trumpomis vakarienėmis, o besirenkančių kremavimą vis daugėja.
Nors tų žmonių jau seniai nebėra tarp mūsų, tačiau mes vis tiek apie juos galvojame, pasakojame apie juos istorijas, ir retsykiais nupučiame dulkes nuo jų nuotraukų.
Straipsniai
Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje - policijos pareigūnai
Pre­ky­bos cen­trai ir spe­cia­lūs Vė­li­nių atri­bu­tikos tur­ge­liai dar ge­ro­kai prieš mė­ne­sį mums vi­siems pri­me­na, ypač ak­ci­jo­mis, apie ar­tė­jan­čias Vė­li­nes.
Bendrijos LEMTIS ekspedicija prasidėjo Altajaus respublikos sostinėje Gorno Altaiske
Tik vi­si drau­ge ga­li­me siek­ti ben­dro tiks­lo
Panaudodami gautas žinias, „Nutrūkusios stygos“ vadovai sukūrė savo viziją, kurią sėkmingai įgyvendino Vilniuje, o dabar ir Druskininkuose
Vienas iš didžiausių dalykų dėl paminklo yra tai, kad jūs turite individualizuoti jį, ir nesvarbu, ar jūs tam esate gabus, ar ne.