Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Klientai vis dažniau pasidomi ekologiškumu, ilgas atsisveikinimo ceremonijas keičia trumpomis vakarienėmis, o besirenkančių kremavimą vis daugėja.
Nors tų žmonių jau seniai nebėra tarp mūsų, tačiau mes vis tiek apie juos galvojame, pasakojame apie juos istorijas, ir retsykiais nupučiame dulkes nuo jų nuotraukų.
Nebūtina nė minėti, kad į bažnyčią tikintieji renkasi melstis. Ko reikia, kad toji malda būtų visavertė? Žinoma, svarbiausias dalykas – paties tikinčiojo pasirengimas ir nusiteikimas bendrauti su Dievu.
Straipsniai
Pre­ky­bos cen­trai ir spe­cia­lūs Vė­li­nių atri­bu­tikos tur­ge­liai dar ge­ro­kai prieš mė­ne­sį mums vi­siems pri­me­na, ypač ak­ci­jo­mis, apie ar­tė­jan­čias Vė­li­nes.
Bendrijos LEMTIS ekspedicija prasidėjo Altajaus respublikos sostinėje Gorno Altaiske
Tik vi­si drau­ge ga­li­me siek­ti ben­dro tiks­lo
Vienas iš didžiausių dalykų dėl paminklo yra tai, kad jūs turite individualizuoti jį, ir nesvarbu, ar jūs tam esate gabus, ar ne.