Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kelių statybos darbų techninė priežiūra

Atlieka kelių statybos darbų techninės priežiūros tarnyba
Nuotraukos

 

 

Kelių statybos darbų techninė priežiūra

 

 

Kvalifikacijos atestatais suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos:
Keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; kiti statiniai.
Bendrovės techninės priežiūros tarnybą sudaro šeši aukštos kvalifikacijos, turintys ilgametį patyrimą, specialistai, kurie gali vykdyti ir vykdo:
Ypatingų statinių specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą projektų dalyse-elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos), įtampos pagrindinių elektros įrenginių relinės apsaugos, automatikos, iki 400kV įtampos pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos sistemos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos objektuose pagal veiklos rūšį-vadovavimas tvarkomųjų paveldosaugos darbams, o taip pat statinių grupėse geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai ir kiti transporto statiniai.