Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis.
Keletas patarimų, kaip tinkamai įrengti kameras namuose.
Pa­kan­ka vie­no pirš­to spus­te­lė­ji­mo, kad na­muo­se įsi­jung­tų švie­sa, pra­dė­tų veik­ti kon­di­cio­nie­rius ir bū­tų ga­li­ma su­ži­no­ti, ar vai­kas lo­vo­je, ar vis dar žai­džia kom­piu­te­riu.
Šių dienų nusikaltėliai kur kas rečiau į butus ir individualius namus laužiasi atsitiktinai
Straipsniai
Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis.
Keletas patarimų, kaip tinkamai įrengti kameras namuose.
Pa­kan­ka vie­no pirš­to spus­te­lė­ji­mo, kad na­muo­se įsi­jung­tų švie­sa, pra­dė­tų veik­ti kon­di­cio­nie­rius ir bū­tų ga­li­ma su­ži­no­ti, ar vai­kas lo­vo­je, ar vis dar žai­džia kom­piu­te­riu.
Šių dienų nusikaltėliai kur kas rečiau į butus ir individualius namus laužiasi atsitiktinai
Plačiai nuskambėjęs dainininkės Natalijos Bunkės namų apiplėšimas
Pastaruoju metu plintanti mada – pageidaujama namą valdyti balsu, tačiau tai..
Automatinės pastatų valdymo sistemos leidžia sumažinti energijos suvartojimą nuo
Praktiški patarimai, kaip save ir kitus apsaugoti nuo ugnies
Sistema valdo sirenas, blykstes, įvairias pastato technines sistemas ir yra neatsiejama pastato priešgaisrinės automatikos dalis
Šiuolaikinė telefoninio užrakto su pokalbiu sistema turi funkcionuoti taip, kad užtikrintų visų bendrus ir kiekvieno individualius poreikius.