Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kuo turėtų pasidomėti vartotojas pirkdamas baldus

Visada pirkdamas baldus vartotojas turėtų pasidomėti baldų ženklinimu, išardomų baldų surinkimo instrukcija ir jų montavimo schema, baldų priežiūros instrukcija
Nuotraukos

Baldai

Laikoma, kad baldas yra saugus, jeigu jis atitinka Lietuvos standartus, perimančius Europos standartus, o jei jų nėra – Lietuvos standartus ar technines specifikacijas, arba produktų sauga vertinama atsižvelgiant į geros gamybos praktikos kodeksus, mokslo ir technologijų pažangą bei saugą, kurios vartotojas gali pagrįstai tikėtis. Gamintojo, platintojo pareiga – tiekti į rinką tik saugius gaminius, tinkamai juos ženklinti ir, prieš perduodant vartotojams, teikti jiems reikiamą informaciją, kad šie galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numatomą jo naudojimo laiką.
Tiekiami į rinką baldai turi būti paženklinti pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų Daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimus. Jiems taikomi bendrieji prekių ženklinimo rekvizitai ir konkrečiuose norminiuose dokumentuose (standartuose) nustatyti ženklinimo rekvizitai. Dažniausiai standartuose nurodoma, kad gaminiai, atitinkantys šių standartų reikalavimus, turi būti ryškiai pažymėti (paženklinti), nurodant standartų žymenis (žymenys ir ženklai turi išsilaikyti ilgą laiką).

Vaikų ir kūdikių baldai

Specialūs užrašai, susiję su saugos reikalavimais, įspėjimai ar ženklai ant paties gaminio, jo įpakavimo taros ar ženklinimo etiketėje turi atitikti vaikų ir kūdikių baldų, naudojamų buityje, saugos reikalavimų standartus. Šie standartai skirti tam, kad būtų galima sumažinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su vaikais ir kūdikiais, kurie gali įvykti naudojant baldus ar apdairiai numatant jų naudojimą ne pagal taisykles, kiekį. Pavyzdžiui, kiekviena kūdikio lovelė arba lopšys, pagaminti pagal šio standarto reikalavimus (LST EN 1130-1:1998 „Baldai. Kūdikių lovelės ir lopšiai, naudojami buityje. 1-oji dalis. Saugos reikalavimai“), turi būti paženklinti ilgą laiką išsilaikančiais ženklais nurodant:

 • pavadinimą, registruotą gamintojo, platintojo ar prekiautojo firmos pavadinimą arba prekės ženklą kartu su papildomomis gaminio atpažinimo priemonėmis;
 • liniją ar kitą ženklą ant kūdikio lovelės arba šono (mažiausiai 200 mm nuo viršaus), žyminčią didžiausią leistiną matraco aukštį ar storį;
 • įspėjimą „Nenaudoti, jei vaikas pats gali sėdėti, atsiklaupti ar šliaužti“;
 • šio Europos standarto numerį ir datą.
  Šiame ir kituose vaikų baldų, naudojamų buityje (vaikų ir sulankstomos vaikų lovelės, aukštos vaikų kėdės, dviaukštės lovos, atlenkiamos lovos), saugos reikalavimų standartuose nurodomi saugos reikalavimai dėl medžiagų, baldų konstrukcijos, pastovumo, pakavimo bei naudojimo instrukcijos.
 • Instrukcija turi būti valstybine kalba ir jos pavadinime turi būti užrašas „Svarbu. Įsidėmėti šiuos nurodymus“. Toliau turi būti surašyti visi nurodymai, įspėjimai ir užrašai, nurodyti atitinkamuose standartuose, dėl saugaus baldų naudojimo. Kai kurie standartai reikalauja, kad instrukcijoje būtų surinkimo brėžinys, visų renkant baldus reikalingų dalių bei įrankių sąrašas ir aprašymas, reikalingų varžtų ir kitų tvirtinimo detalių naudojimo schema.

  Kiti baldai

  Visada pirkdamas baldus vartotojas turėtų pasidomėti baldų ženklinimu, išardomų baldų surinkimo instrukcija ir jų montavimo schema, baldų priežiūros instrukcija.
  Perkant baldų rinkinį būtina įsitikinti, kokie gaminiai jam priklauso. Ant gaminio (pakuotės), įeinančio į baldų rinkinį, turėtų būti sutartinis ženklas arba numeris, nurodantis, kad gaminys priklauso rinkiniui.
  Svarbu ne tik baldų higieninis įvertinimas, bet ir mechaninė bei konstrukcinė sauga, stiprumas, pastovumas ir ilgaamžiškumas, kad būtų išvengta sužalojimų naudojant baldus pagal paskirtį, ir informacija, ko galima tikėtis, kai jie naudojami ne pagal taisykles.
  Kadangi gamintojai ir platintojai atsako už tiekiamų į rinką produktų saugą, jie baldus sertifikuoja savo nuožiūra (teisės aktuose nėra privalomo reikalavimo sertifikuoti). Šią procedūrą Lietuvoje atlieka UAB "Baldų sertifikavimo centras", išduodamas atliktų bandymų protokolą pagal nustatytus įvairios paskirties baldų ir jų sudedamųjų dalių saugos reikalavimus (pvz., varstomųjų, atverčiamųjų bei stumdomųjų durų stiprumas ir ilgaamžiškumas; lentynų laikiklių bei stalčių bėgelių stiprumas; pakabinamų spintelių pritvirtinimo prie sienos įtaisų stiprumas ir pan.). Kartu išduodamas sertifikatas (kokybės pažymėjimas), kuris liudija, kad baldai atitinka deklaruojamo standarto visus arba tam tikrus reikalavimus. Stabilų gamintojo deklaruojamą gaminio kokybės lygį patvirtina įmonės kokybės valdymo sertifikatas, kai gamintojas turi kokybės valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9000 serijos standarto reikalavimus.
  Svarbus baldų paviršių atsparumas aplinkos poveikiui. Ypač tai aktualu virtuvės bei vonios baldų, įvairios paskirties darbo stalų paviršiams, todėl jie tūrėtų būti išbandyti įvairių skysčių poveikio požiūriu, taip pat turėtų būti įvertintas jų atsparumas sausam ir drėgnam kaitinimui. Kai gamintojas ar platintojas viešai skelbia ir deklaruoja, kad minkšti baldai atsparūs degimui, tai turėtų būti patvirtinta degumo vertinimo bandymų protokolo. Minkštų baldų degumo vertinimą Lietuvoje atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centras.
  Dažnai baldai įsigyjami pagal individualius užsakymus, sudarant pirkimo-pardavimo sutartis.
  Pirkimo-pardavimo sutartyje turėtų būti nurodomas deklaruojamo normatyvinio dokumento, kurio reikalavimus atitiks pagaminti baldai, žymuo arba aptarti baldų kokybės reikalavimai: iš kokių medžiagų gaminami, jų spalva ir faktūra, kokia furnitūra bus panaudota.
  Reikia atkreipti dėmesį į baldų matmenis. Pardavėjo (gamintojo) suderinti su vartotoju baldų brėžiniai turėtų būti sutarties priedas. Dažni nesutarimai, kylantys dėl baldų kokybės, būtų lengviau sprendžiami, jeigu sutartyje būtų reikalavimas, kad matomuose baldų paviršiuose neleidžiami defektai, nurodyti standarte LST 1345:1944 „Baldų defektai. Terminai ir apibrėžimai“.
  Pardavėjo informaciją apie išsirinktų baldų privalumus ir jų kokybės garantijos terminą, baldų surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukciją pirkėjas turi gauti raštu valstybine kalba.


Info