Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Ne kiekvienas gali pasigirti didele virtuve, tačiau tai nereiškia, kad dėl mažesnio dydžio nepavyks šios erdvės paversti jaukia ir patogia.
Kad baldai namuose ilgiau tarnautų, stenkitės juos tinkamai prižiūrėti.
Šiaulietė Ieva Krivickienė kartu su vyru pagal specialybę nėra dizaineriai ar baldų restauratoriai, tačiau, kaip jie sako, vieną kartą pabandžius įgyvendinti iš pažiūros sudėtingą projektą, atsirado ir daugiau minčių
Beveik kiekvieno vyresnės kartos gyventojo namuose rastume baldų, kurie morališkai atgyvenę, bet tapę „nepakeičiami“
Straipsniai
Ne kiekvienas gali pasigirti didele virtuve, tačiau tai nereiškia, kad dėl mažesnio dydžio nepavyks šios erdvės paversti jaukia ir patogia.
Kad baldai namuose ilgiau tarnautų, stenkitės juos tinkamai prižiūrėti.
Šiaulietė Ieva Krivickienė kartu su vyru pagal specialybę nėra dizaineriai ar baldų restauratoriai, tačiau, kaip jie sako, vieną kartą pabandžius įgyvendinti iš pažiūros sudėtingą projektą, atsirado ir daugiau minčių
Beveik kiekvieno vyresnės kartos gyventojo namuose rastume baldų, kurie morališkai atgyvenę, bet tapę „nepakeičiami“
Pro­tin­gas, iš­ma­nus, in­te­lek­tua­lus – to­kie epi­te­tai prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių 99 iš 100 at­ve­jų bū­da­vo pri­ski­ria­mi ...
Medžio variacijų bei baltos ir juodos spalvų dermė kitąmet taps tik populiaresnė
Daž­nai iš­girs­ta­me juo­kau­jant, kad lie­tu­viai bui­ti­nę tech­ni­ką ren­ka­si pa­gal tris svar­biau­sius kri­te­ri­jus – kai­ną, kai­ną ir dar kar­tą kai­ną. Ta­čiau, kaip ro­do
Pa­klaus­ki­te NT bro­ke­rių, ko­kią pa­tal­pą rei­kia la­biau­siai iš­bliz­gin­ti no­rint sėk­min­gai par­duo­ti bu­tą ar na­mą. Eks­per­tai at­sa­kys – vir­tu­vę
Ar pamenate virtuvę vaikystėje, tą kurioje...
Kas gi nenorėtų savo puikiomis formomis besipuokuojančios gražuolės savo namuose?