Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Pripažinkime, ne visi mokame prižiūrėti gyvus kambarinius augalus, todėl neretai tiesiog juos pražudome.
Atnaujinant ar įsirengiant būstą, interjero ekspertai pataria aklai nesivadovauti tuo metu vyraujančiomis dizaino tendencijomis.
Gražūs, ilgaamžiai ir neslidūs lauko laiptai – tinkamai įrengti nelengva, tačiau įmanoma!
Turbūt nėra dienos, kad neišgirstume apie vieną ar kitą naujovę ar išradimą, jų netrūksta ir šilumos gamybos bei gyvenamųjų patalpų šildymo srityje.
Straipsniai
Na­mų in­ter­je­ruo­se įsi­vy­rau­jant na­tū­ra­lioms me­džia­goms, at­lie­kant ap­dai­lą sa­vo vie­tą at­ran­da ir įvai­rūs ak­mens pa­vir­šiai.
Smart Glass technologija – rytojaus technologija biuro, namų bei komercinėms patalpoms.
Pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rių, ku­riant būs­to in­ter­je­rą la­biau­siai rei­kia at­siž­velg­ti į sa­vi­nin­ko sko­nį ir no­rus...
Pasak interjero dizainerių, kuriant būsto interjerą labiausiai reikia
Planuojant atnaujinti namų interjerą, mintyse sukasi apvalūs skaičiai ...
Jei pribrendo laikas naujiems namų stiliaus pokyčiams, kartais užtenka pakeisti
Romanetės, roletai, užuolaidos, širmos, žaliuzės...
Jei be ban­gų mū­šos ne­įsi­vaiz­duo­ja­te sa­vo poil­sio, ga­li­te jū­rą įsi­leis­ti ir į sa­vo na­mus.
Net jei nesame patyrę, kas yra gaisras, daugelis gerai žinome nemalonų išgąsčio jausmą
Ką turėtume padaryti, kad mažame vonios kambaryje užtektų vietos?