Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Incidentas tunelinėje plovykloje – kas teisus

Redakcija sulaukė skaitytojo Dariaus iš Vilniaus laiško, kuriame jis rašo, kad Vilniuje, Fabijoniškėse esančioje tunelinėje plovykloje, plovimo metu, buvo apgadintas jo automobilis.
Nuotraukos

2018.04.30.

Redakcija sulaukė skaitytojo Dariaus iš Vilniaus laiško, kuriame jis rašo, kad Vilniuje, Fabijoniškėse esančioje tunelinėje plovykloje, plovimo metu, buvo apgadintas jo automobilis. Pasak Dariaus, toks incidentas, kai tunelinėse plovyklose apgadinami klientų automobiliai – ne pirmas, tačiau įmonės „Švaros broliai“, kuriai priklauso tiek ši, tiek ir Savanoriuose esanti tunelinė plovykla, atstovai šias, jiems išsakomas pretenzijas, neigia. Tai tapo konflikto tarp vartotojo ir įmonės priežastimi. Ir konfliktas išsiplėtė.

„Švaros brolių“ pozicija

Redakcijai susiekus su įmone „Švaros broliai“, iš pradžių buvo gautas bendro pobūdžio komentaras:

Klientas, pastebėjęs, kad jo nuomone (toliau nebenaudosiu šio termino, bet darom prielaidą, kad egzistuoja nekaltumo prezumpcija) buvo apgadintas automobilis yra kviečiamas dar čia pat plovykloje apie tai informuoti plovyklos administratorių.

Administratorius stengiasi, kiek tai įmanoma pagal situaciją, išspręsti ginčą vietoje. Jei tai neįmanoma, paprašo kliento užpildyti pretenzijos formą, pagal žalų ekspertų nurodytą tvarką nufotografuoja automobilį ir perduoda visą informaciją mūsų partneriams, administruojantiems žalas Finance Property:

1.      Paslaugų teikėjas, gavęs iš Užsakovo el. laišką su Pretenzija ir nuotraukomis, atlieka sekančius veiksmus:

1.1.   per 1 darbo dieną susisiekia su Klientu telefonu ar el. paštu ir informuoja apie pretenzijos reguliavimo terminus jei yra reikalinga, susiderinus su Klientu, atlieka apgadinto turto apžiūrą;

1.2.    nustato žalos priežastį ir atlieka sekančius veiksmus:

1.2.1.1.            nustačius, jog kyla Užsakovo atsakomybė, suskaičiuoja nuostolio dydį bei jį suderinta el. paštu ar telefonu su Klientu

1.2.1.2.            nustačius, jog Užsakovo civilinė atsakomybė nekyla, Klientas informuojamas el. paštu (laiško turinio forma nurodyta Priede Nr. 7), pridedant teisiškai pagrįstą raštą apie priimtą sprendimą.“

Vėliau buvo pakomentuota ir ta situacija, dėl kurios į redakciją kreipėsi skaitytojas:

„Švaros brolių“ atstovu teigimu pretenzija dėl konkretaus automobilio sugadinimo buvo išnagrinėta. Buvo patvirtinta, kad nuotraukose užfiksuoti įbrėžimai ant automobilio kėbulo (priekinio variklio dangčio), tačiau dėl įmonės taikomų plovimo procesų  ir naudojamos tunelinės plovyklos įrangos, minėti subraižymai plovimo metu negalėjo atsirasti, nes įbrėžimai yra padaryti gilūs ir ilgi, o tai nebūdinga šios plovyklos naudojamai įrangai. Šluostės sukasi lygiagrečiai automobilio judėjimo krypčiai ant konvejerio ir dėl greito sukimosi jos neturi galimybės palikti tokių įbrėžimų.

Variklio dangtį bei automobilio stogą plauna besisukanti cilindrinė šluostė (top brush), kuri pagaminta iš uždarų dalelių putplasčio medžiagos, kitaip tariant neopreno, prie kurio nelimpa jokios kietosios dalelės. Įmonės naudojamos šluostės yra pagamintos iš aukštos kokybės tekstilės bei gumos, kurios nebraižo kėbulo ir yra saugios naudoti. Net ir darant teorinę prielaidą, kad šluostėse sukosi kietosios dalelės, kas yra techniškai neįmanoma, nes dar prieš užvažiuojant ant konvejerio, pirminiai automobilio nešvarumai yra apiplaunami aukštu slėgiu bei automatine apiplovimo arka, įbrėžimai turėtų būti besikartojantys, t.y. prasidėti priekiniu variklio dangčiu, pasikartoti ant stogo bent 2-3 kartus ir ant galinio bagažinės dangčio – nes būtent taip juda ir sukasi cilindrinė top brush šluostė.

Taip pat įmonės atstovas patvirtino, kad plovyklose naudojama įranga yra sertifikuota ir užtikrina, kad gamykliškai dažyti automobilių paviršiai nebus pažeisti.

Įranga sertifikuota 2003m.

Įranga pagaminta: 2016m.

Gamintojas: AVW Equipment Co. Inc.

Įranga atitinka šias direktyvas:

EU EMC Directive 89/336/ EEC, EN 55011:1998, EN:61000-6-2:2001.

EU Machinery Directive 98/37/EC, EN292-1:1991, 292-2:1991, 60204-1:1998.

Kadangi plovyklos veikla stebima, įmonės atstovai pažymėjo, jog pareiškėjo automobilis plovykloje buvo plaunamas dar 2018-01-13 17:38:52 ir 2018-02-04 16:39:10. Buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad įvykio dieną, tai yra  2018-02-24 12:52:25, tiek prieš pareiškėjo automobilio plovimą, tiek po jo, plovykloje buvo plaunami kiti automobiliai (aptariamą dieną – 716 automobilių, iš kurių 213 rinkosi MIDI plovimo programą), tačiau bendrovė 2018 m. vasario 24 d. nesulaukė jokios pretenzijos, neskaitant pareiškėjo, dėl netinkamai funkcionuojančios plovyklos plovimo įrangos, plovyklos personalo darbo ar automobilio apgadinimo. Bendrovė kelia klausimą, kaip apskritai būtų objektyviai įmanoma vieną plaunamą automobilį subraižyti, kai tuo tarpu tiek prieš šį plovimą, tiek po jo, visi automobiliai buvo nuplauti tinkamai ir kokybiškai, kas ir yra esminis bendrovės siekis.

Ką apie incidentą mano VVTT

Darius teisybės bandė ieškoti kreipdamasis tiesiogiai į pačią įmonę, tačiau jos atsiųstas ekspertas, skaitytojo nuomone, neturėjo reikiamos kvalifikacijos, todėl visi po plovimo pastebėti kėbulo pažeidimai buvo priskirti „medžių šakoms“. Ne vienerius metus su automobilių apgadinimais pradirbęs Darius su tokiu požiūriu nesutiko, nes, jo teigimu, automobilis naujas, neturi nė dviejų metų ir visada buvo plaunamas tiktai „Švaros brolių“ plovykloje. Deja, būtent 2018-02-24 d. jis ten ir buvo apgadintas, o ne esą apgadino medžių šakos, kaip kad teigia plovyklos savininkai. Remontą planuojamą atlikti autorizuotame centre, nes automobilis turi  galiojantį garantinį aptarnavimo laikotarpį. Preliminari remonto kaina - 1 000 eurų. Suma nėra menka, todėl netrukus buvo pateikta užklausa ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kurios atstovai informavo, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) gauna vartotojų skundų dėl UAB „Švaros broliai“ tunelinėse plovyklose automobilių plovimo metu apgadinamų automobilių. Pažymėtina, kad minėto pobūdžio vartotojų prašymai nėra dažni, tačiau per 2018 metus Tarnyba jau gavo apie 8 skundus dėl tunelinėse plovyklose automobilių plovimo metu automobiliams padarytos žalos.

Tarnybos atstovai atkreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 21 straipsnio 1 dalimi, vartotojas, manantis, kad paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus. Tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos vartotojui atsakymo nepateikia, arba nesutinka tenkinti vartotojo pretenzijoje nurodyto reikalavimo, vartotojas dėl kilusio ginčo turi teisę kreiptis į Tarnybą, kad tarp vartotojo ir paslaugų teikėjo kilęs ginčas būtų išnagrinėtas vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Pažymėtina, kad kreipdamasis į Tarnybą vartotojas turėtų pateikti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus atitinkantį vartotojo prašymą, pateikiant visas, su nagrinėjamu ginču susijusių dokumentų kopijas (už suteiktas paslaugas pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas, pretenzija paslaugų teikėjui, paslaugų teikėjo atsakymas, automobilio nuotraukos, įrodymai, patvirtinantys padarytos žalos dydį ir pan.).

Gavusi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo reikalavimus atitinkantį vartotojo prašymą, Tarnyba pradeda ginčo neteisminio sprendimo procedūrą ir raštu kreipiasi į skundžiamą paslaugų teikėją, siūlydama ginčą išspręsti taikiai, o ginčo neišsprendus taikiai, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus dėl vartotojo prašyme nurodytų pretenzijų ir apie pradėtą ginčo neteisminio sprendimo procedūrą raštu informuoja vartotoją, prireikus, vartotojo prašo pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus.

Reiktų žinoti, kad Tarnyba kiekvieną atvejį vertina individualiai ir nešališkai, remiantis ginčo šalių pateiktais objektyviais įrodymais ir tokiu būdu sprendžia dėl vartotojo pretenzijų paslaugos teikėjo atžvilgiu pagrįstumo. Taip pat pažymėtina, kad dažnais atvejais sudėtinga objektyviai įvertinti, kas kaltas dėl automobiliui padarytos žalos ir kokiu metu žala automobiliui apskritai atsirado, kadangi prieš naudodamiesi plovyklos paslaugomis vartotojai automobilių būklės nefiksuoja (nefotografuoja ar pan.), o atsiradusią žalą pastebi tik pasinaudoję automobilių plovimo paslaugomis.

Tarnybos komisija, įvertinusi ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, šalių pateiktus paaiškinimus, įrodymus, priima sprendimą tenkinti vartotojo reikalavimą, iš dalies tenkinti vartotojo reikalavimą ar atmesti vartotojo prašyme keliamą reikalavimą. Sprendimas yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, t. y. vartotojas su Tarnybos nutarimu gali kreiptis į antstolį dėl priverstinio sprendimo (šiuo atveju – nutarimo) įvykdymo.

Taip pat Tarnybos atstovai papildomai informuoja, kad Techninio reglamento „Mašinų sauga“ 5 straipsnyje numatyta, kad: „Mašinos gali būti pateikiamos į rinką ir (arba) pradedamos naudoti tik tuomet, kai jos atitinka atitinkamas šio Reglamento nuostatas ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai arba tam tikrais atvejais naminiams gyvūnams bei turtui ir, jei taikytina, aplinkai, kai yra tinkamai sumontuotos, prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį, arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos“. Minėto Reglamento 8 straipsnyje nurodyta, kad, ar mašinos, skirtos naudoti tik profesionaliems naudotojams, atitinka šio Reglamento 5 ir 6 punktų nuostatas pavesta kontroliuoti Valstybinei darbo inspekcijai, taigi dėl naudojamos įrangos atitikties privalomiesiems reikalavimams siūlome kreiptis į minėtą instituciją.

Atomazga?

Deja, bet atomazgos, bent kol kas, šioje istorijoje, nematyti. VVTT tiria tiek minėtą, tiek kitus 7 incidentus, skaitytojas įsitikinęs, kad automobilis buvo apgadintas plovykloje, „Švaros brolių“ atstovai, gan argumentuotai, teigia, kad apgadinti transporto priemonės tunelinėse plovyklose neįmanoma, tačiau klausimų ir tam tikrų abejonių kelia tai, kad dėl įmonės plovyklų yra pateikti net aštuoni skundai.

Be to, siekiant daugiau objektyvumo, buvo gyvai susitikta su Dariumi ir apžiūrėtas jo automobilis. Ant automobilio variklio dangčio ir stogo tikrai yra daugybė smulkių, simetriškai išsidėsčiusių, vertikalių pažeidimų, kurie tikrai atsirado ne nuo šakų. Savo žodį dar turės tarti ir nepriklausomi ekspertai, tad laukite šios istorijos tęsinio...

 

V. Misevičius