Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Kam reikalingas atšvaitas?

Beveik visi pėstieji, eidami keliu tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui, neapšviestuose keliuose) neturi prie drabužių prisisegę atšvaito,
Nuotraukos

Administracinių teisės pažeidimų registro duomenimis, 2014 metais Lietuvoje užregistruoti 3 325 eismo įvykiai. Žuvo 265 žmonės, 3 889 sužeisti. Palyginti su 2013 metais, žmonių žuvo 9 (arba 3,5 proc.) daugiau, įvykių – 66 (arba 1,9 proc.) mažiau, sužeista žmonių 118 (arba 2,9 proc.) mažiau.

► Žuvusiųjų skaičius, tenkantis vienam milijonui gyventojų – 91 (2013 metais – 87, 2012 metais – 101, 2011 metais – 98, 2010 metais – 92).

► Tarp žuvusiųjų – 190 vyrų ir 75 moterys. Daugiausia žuvo 65-erių ir vyresni žmonės – 48; 45–54 metų – 46; 35–44 ir 55–64 metų – po 39.

► Eismo įvykiuose žuvo 24 nepilnamečiai, t. y. 13 daugiau negu 2013 metais, 6 iš jų žuvo dėl savo neatsargaus elgesio kelyje. Žuvę nepilnamečiai sudaro 9,1 proc. visų žuvusiųjų.

► Užregistruota transporto priemonių susidūrimo atvejų – 1 446 (4 įvykiais daugiau nei 2013 metais), užvažiavimų ant pėsčiųjų – 1 077 įvykiai (9,4 proc., arba 112 įvykių, mažiau), iš jų 356, arba 33,1 proc. šių įvykių, įvyko tamsiuoju paros metu.

► Žuvo:

● 108 pėstieji (12, arba 12,5 proc., daugiau negu 2013 metais) – jie sudarė 40,8 proc. visų žuvusiųžmonių70 pėsčiųjų (arba 64,8 proc.) žuvo tamsiuoju paros metu (8 daugiau negu 2013 metais).Pėsčiųjų perėjose žuvo 32 pėstieji (2013 metais – 16, 2012 metais – 15). Tarp žuvusių pėsčiųjųdaugiausia 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonės – 37 ir 45–54 metų – 23.

● 76 vairuotojai (7, arba 8,4 proc., mažiau) – jie sudaro 28,7 proc. žuvusių žmonių, tarp jų – 9 motociklų vairuotojų (4, arba 30,8 proc., mažiau negu 2013 metais).

● 60 keleivių (8, arba 15,4 proc., daugiau) – sudaro 22,6 proc. žuvusiųjų.

● 19 dviračių vairuotojų (1 daugiau) – sudaro 7,2 proc. žuvusiųjų. 16 dviračių vairuotojų, arba 84,2 proc., žuvo šviesiuoju paros metu.

● 1 mopedo vairuotojas (2013 metais žuvo 4 mopedų vairuotojai).

► Sužeisti:

1 254 keleiviai, 1 182 vairuotojai, tarp jų 143 motociklų vairuotojų, 1 034 pėstieji309 dviračių vairuotojai, 68 mopedų vairuotojai, 23 motociklų keleiviai, 22 mopedų keleiviai, 3 dviračių keleiviai.

► Dėl pėsčiųjų kaltės užregistruoti 267 eismo įvykiai, tai sudarė 8 proc. visų eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Žuvo 40 žmonių ir 242 sužeisti. Dėl neblaivių šių eismo dalyvių kaltės – 55 eismo įvykiai: žuvo 8, sužeisti 49 žmonės.

► Dėl dviračių vairuotojų kaltės – 174 eismo įvykiai. Žuvo 9 žmonės ir 172 sužeisti.

Beveik visi pėstieji, eidami keliu tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui, neapšviestuose keliuose) neturi prie drabužių prisisegę atšvaito, nesineša žibinto ar kito šviesą atspindinčio daikto, nevilki ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais.

Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus. Tai pavojinga situacija – pėsčiasis gali būti ne tik kliudytas, sužeistas, jis gali patirti ir mirtinas traumas. Dar pavojingesnė situacija, kai transporto priemonės kelyje prasilenkia: vairuotojai, trumpam apakinti žibintų šviesų, gali nepastebėti priekyje esančių kliūčių, taip pat einančių pėsčiųjų ar važiuojančių dviračiu ir juos kliudyti.

Su atšvaitu (žibintu) einantį ar dviračiu (vežimu) važiuojantį žmogų, vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis kartus didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad vairuotojas sulėtintų važiavimo greitį, saugiai prasilenktų su pėsčiuoju (dviračio vairuotoju, vadeliotoju), esant būtinumui – sustotų.

Kaip naudoti atšvaitą?

● Atšvaitą prie drabužių reikia pritvirtinti taip, kad jis būtų matomas iš visų pusių.

● Pakabinamą atšvaitą, pervertą virvele, segtuku prisegame prie drabužių (pvz., kišenės), dešinėje pusėje, kad jis švytuotų žmogaus kelių aukštyje.

● Atšvaitą-juostelę lengvai uždedame ant drabužių rankovės (truputį aukščiau rankos riešo) ar kojos blauzdos srityje.

● Atšvaito paviršiaus plotas turi būti pakankamai didelis, kad transporto priemonės žibintų šviesos galėtų jį apšviesti.

Tai svarbu:

Jei turite tik vieną atšvaitą, jį pritvirtinkite (prisisekite) prie drabužių dešinėje pusėje.

Tamsoje ar esant blogam matomumui, palyginti su šviesiuoju paros metu, pėsčiajam, dviračio vairuotojui, vadeliotojui tikimybė patekti į eismo įvykį padidėja keletą kartų. Be to, nelaimės atveju padariniai būna daug skaudesni.

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS p r i m e n a:

Vairuotojams:

Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Pėstiesiems:

Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Dviračių vairuotojams:

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

Vadeliotojams:

Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, gale – raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogių gabaritus.

Vadeliojant, varant gyvulius ar paukščius keliais tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, kairėje vežimo, rogių, gyvulių ar paukščių voros pusėje turi degti žibintai: priekyje baltos, o gale raudonos šviesos. Jeigu nurodytų žibintų pritvirtinti negalima, juos kairėje gyvulių ar paukščių pusėje turi nešti varovai.

Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas, raitelis privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

 

Atkreiptinas dėmesys:

Asmenys, pažeidę Kelių eismo taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.