Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų

Finansinių ataskaitų ir konsoliduotujų finansinių ataskaitų auditas

Audito metu pridėtinė vertė sukuriama per grįžtamąjį ryšį ...
Nuotraukos

Finansinių ataskaitų ir konsoliduotujų finansinių ataskaitų auditasAudito tikslas yra nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Atlikdami auditą mes siekiame sukurti audito pridėtinę vertę bendrovės vadovybei, akcininkams. Audito metu pridėtinė vertė sukuriama per grįžtamąjį ryšį, padedantį identifikuoti trūkumus, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų pašalinimo.

 

Baigėsi pasiūlymo galiojimo laikas

Pasiūlymo kategorijos