Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Dažnai nesusimąstome, kad nuo mūsų virškinimo sistemos priklauso ir viso organizmo sveikata.
Ateinantis peršalimo ligų sezonas šį rudenį kaip niekad kelia daug nerimo sveikatos priežiūros specialistams ir gyventojams.
Protarpinis badavimas – naujas, tačiau sparčiai išpopuliarėjęs mitybos metodas, apie kurį šiuo metu kalba visi.
Artėjančiam rudens sezonui, kuris šiais metais kelia ypač didelį gyventojų susirūpinimą sveikata dėl koronaviruso plitimo, organizmą svarbu paruošti iš anksto.
Straipsniai
Labiausiai pasikeitusią kompensuojamųjų vaistų apmokėjimo tvarką pajuto sergantieji diabetu ir onkologinėmis ligomis
PSO Lie­tu­vą pri­ski­ria vie­nai iš 27 pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­rio­se dau­giau­sia žmo­nių ser­ga vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze
Gydytojams sunku taikyti bendrai tendencijai prieštaraujančias novatoriškas ar homeopatinio gydymo metodikas ...
Jie reklamuojami kaip apsaugos nuo ligų būdas, bet antioksidantų papildai vis labiau laikomi priešais, o ne draugais. Dabar žinome, kodėl
Vargu ar kuris nors pirmąją pagalbą suteikiantis gydytojas šautinę žaizdą imtų gydyti švirkštu...
Viena pirmųjų Lietuvoje pradėjusi gaminti šviežią ir sveiką kosmetiką
Fibromialgijos kamuojami pacientai paprastai kenčia nuo ilgalaikių išplitusių raumenų, sausgyslių skausmų, stipraus nuovargio
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­ko­se gau­sė­ja ty­ri­mų vie­nin­te­liu ir bran­giau­siu Lie­tu­vo­je diag­nos­ti­kos įren­gi­niu – po­zi­tro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fu
Prostatos vėžiu sergančių vyrų, kurie valgė mažai riebalų turintį maistą ir vartojo žuvų taukus, tikimybė susirgti pakartotinai buvo mažesnė
Kaip šir­dies chir­urg­ui su 25 me­tų pa­tir­ti­mi, at­li­ku­siam dau­giau, nei 5 000 at­vi­rų šir­dies ope­ra­ci­jų, da­bar atė­jo me­tas iš­tai­syti klai­din­gą me­di­ci­nos ir mok­slo fak­tą.