Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Nuotraukos

Pradėjo veikti Alternatyviųjų Degalų ir Infrastruktūros Asociacija (ADIA)

Alternatyviųjų Degalų ir Infrastruktūros Asociacija užbaigė parengiamuosius darbus ir pradeda nuolatinę veiklą – balandžio 11 dieną Vilniuje įvyko pirmasis visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

Asociacija vienija aštuonias bendroves ir institucijas, kurių veikla yra susijusi su alternatyvių degalų ir atitinkamos automobilių užpildymo infrastruktūros Lietuvoje plėtra ir ekologiškai švarių degalų mišinių  praktinio panaudojimo tyrimais. Asociacijai priklauso bendrovės „Scania Lietuva“, „Busturas“, „Klaipėdos autobusų parkas“, „SG dujos“, „SG dujos Auto“, „Metano dujų sistemos“, „VIVA GRID, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Augantis susidomėjimas asociacijos veikla neabejotinai rodo, kad narių skaičius jau artimiausiu metu toliau augs.

2016 m. pabaigoje įkurta Alternatyviųjų Degalų ir Infrastruktūros Asociacijos (ADIA) siekia skatinti    alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą Lietuvos transporto sektoriuje mažinant taršą ir triukšmingumą miestuose ir gyvenvietėse. Asociacija sieks apjungti  visų asociacijos narių pastangas ir patirtį, kurių verslas ar veikla yra susijęs su alternatyvių tradiciniam kurui degalų gamyba, tiekimu, naudojimu ar moksliniais tyrimais.

Pasak ADIA prezidento Virginijaus Korsako, asociacija pirmiausiai sieks skatinti pažangą ir inovacijas Lietuvos transporto sistemoje, aplinkosauginių standartų prioritetinį diegimą, transporto parkų tolesnį atnaujinimą, racionalų ir efektyvų energijos šaltinių bei  alternatyvių degalų panaudojimą.

„Teiksime pasiūlymus valdžios institucijoms  kuriant palankią alternatyvių degalų plėtrai verslo teisinę aplinką. Asociacija ir jos nariai kryptingai sieks prisidėti rengiant tikslines ilgalaikes programas ir strategijas, teisės aktus bei normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius investicijas, mokesčius, skatinančius aplinkosaugos standartus, skaidrią viešo sektoriaus įmonių verslo aplinką“, sakė V. Korsakas.

Vienas iš pagrindinių asociacijos uždavinių - siekti, kad Lietuvoje būtų sparčiau įgyvendinti  Europos Sąjungos  ir nacionaliniai prioritetai alternatyvdegalų ir infrastruktūros plėtros srityje, skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus dialogas.

Europos Sąjunga yra labai aiškiai įvardinusi alternatyvaus kuro rūšis, kurioms bus skiriamas išskirtinis dėmesys – tai suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos, vandenilis ir elektra arba visų šių kuro rūšių arba dalies jų naudojimas kartu. Šiuo metu alternatyvaus kuro ir jo infratruktūros plėtrai skiriamas valstybės dėmesys nėra tenkinantis. Kitose ES šalyse diegiama ne tik skatinanti mokestinė aplinka, bet ir skiriamos tikslinės subsidijos alternatyvių degalų bei transporto užpildymo/pakrovimo infrastruktūros plėtrai. Pavyzdžiui Klaipėdos uoste turime didžiulį gamtinių dujų terminalą – belieka rasti teisingus kelius lengvai prieinamą šį resursą kuo labiau išnaudoti būtent transporto sektoriuje“, - sakė V. Korsakas.