Ieškoti tarp:
Įmonių
Straipsnių
Pasiūlymų
Skelbimų
Video
Katalogo kategorijų
Kaip teisingai išsirinkti grindų dangą kiekviename kambaryje
Pagrindinis šio tyrimo tikslas - pateikti vaizdinį įrodymą, kad betono matricoje yra stebimas kristalų augimas, dėl kurio sumažėja betono pralaidumas ir padidėja ilgaamžiškumas.
Problema: šulinyje kaupiasi gruntinis vanduo. Su PENETRON skvarbiosios hidroizoliacijos sistemos medžiagomis lengvai ir patikimai hidroizoliuosite bet kokios paskirties betoninį šulinį. Aprašome, kaip mūsų partneriai atliko šį darbą.
Vienas efektyviausių būdų hidroizoliuoti ir apsaugoti betoną nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio.
Straipsniai
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra re­no­vuo­ta dau­giau nei 350 dau­gia­bu­čių, ta­čiau tik apie 5 proc. jų gy­ven­to­jų pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be ant sto­go įsi­reng­ti sau­lės ko­lek­to­rius
Tęsiame straipsnių seriją apie garažo vartus Šį kartą aptarsime susukamus garažo vartus, kurie yra puikus pasiūlymas vertinantiems komfortą, patvarumą ir estetiką. Šie vartai yra brangesni už paprastus plokštuminius vartus, tačiau jie turi daug privalumų.
Mokslininkai ir verslo atstovai juokiasi, jog praėjusių metų lapkritį vyko tikras sujudimas
Viena iš pagrindinių gražios ir sveikos aplinkos sąlygų - tinkamas laistymas. Yra kelios galimybės tai daryti: laukti lietaus, laistyti rankiniu būdu, įsirengti pusiau automatinę arba automatinę laistymo sistemą. Kurį būdą pasirinksite - apsprendžia jūsų poreikiai bei finansinės galimybės. Mes dažniausiai rekomenduojame automatinę laistymo sistemą.
Kokios statybininkų klaidos vėliau tampa brangaus remonto priežastimi
Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai tei­gia, jog Eu­ro­pos Są­jun­gos sta­tis­ti­kos tar­ny­bos in­for­ma­ci­ja, kad Lie­tu­vo­je būs­to kai­nų kri­ti­mas – vie­nas spar­čiau­sių Eu­ro­po­je, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės.
Ar pa­ste­bė­jo­te, jog pa­va­sa­rį at­gims­tant gam­tai, taip pat pa­bun­da ir įkvė­pi­mas pa­keis­ti na­mų ap­lin­ką?
Pateiksime atvejus, kada rinktis plokšyuminius pakeliamus, o kada dvivėrius garažo vartus. Bus aptariami privalumai, trūkumai bei skirtumai.
Nors projektas buvo pristatytas prieš kelis metus, išgarsėjo jis visai nesenai
Ti­kriau­siai su­nku bū­tų ras­ti žmo­gų, ku­ris džiaug­tų­si ga­lė­da­mas gir­dė­ti, ką vei­kia už sie­nos gy­ve­nan­tys kai­my­nai. De­ja, su šia prob­le­ma su­si­du­ria ...